Petitie voor veilig luchtverkeer en stakingsrecht personeel

Luchthaven Deurne
ACV-Transcom stond mee aan de wieg én ondersteunt ten volle de Europese campagne tegen de pogingen van de Europese Commissie het stakingsrecht van het personeel werkzaam in de luchtverkeersleiding in Europa in te perken. Niet alleen is dit een rechtstreekse aanval op de werknemersrechten, maar dit is tevens een rechtstreekse inmenging van het Europese op het nationale niveau onder druk van pure economische lobbygroepen die veiligheid van het vliegverkeer ondergeschikt achten aan economische belangen. 
De Europese vakbondskoepels – waar ACV-Transcom deel van uitmaakt –Air Traffic Controllers European Unions Coordination (ATCEUC) en European Transport Workers' Federation (ETF). Op 8 juni publiceerde de Europese Commissie haar visie rond luchtvaart in ‘Aviation: Open and Connected Europe (COM 2017) 286 final. Hierin vonden we de aanvallen op de autonomie van de Europese lidstaten en het stakingsrecht terug. We verwijzen enerzijds naar het formele Verdrag dat de werking van de Europese Unie regelt. Meer bepaald artikel 153 daarin stipuleert duidelijk dat het stakingsrecht tot de exclusieve verantwoordelijkheid behoort van de nationale staten. De Europese Commissie gaat hiermee dan ook duidelijk haar boekje te buiten. 
De democratische werking, sociaal overleg en bevoegdheidsverdeling op nationaal en Europees vlak wordt hiermee op losse schroeven gezet. Daarom wordt een Europese campagne en petitie gestart om mensen hiervan bewust te maken en specifiek te wijzen op: 
  • Het respecteren van de werknemersrechten, in dit geval deze van onze luchtverkeersleiders en het personeel in deze bedrijven over heel Europa. 
  • Op te houden met alle acties en pogingen op deze rechten van de werknemers in te perken. 
De volldige luchtvaartketen is gefundeerd op een hoog niveau van professionalisme en complexe technologie. Het recht tot het verdedigen van werknemersrechten, vertegenwoordiging en collectieve actie is universeel en is het allerlaatste “wapen” van het personeel om te reageren tegen een mislukt overleg. Hiermee ondergraaft men het écht sociaal overleg in deze bedrijven en zet men de deur open om economische wetmatigheden te laten primeren op de veiligheid.

Teken de petitie