Belgische luchtvaart staat voor moeilijke maanden

Lufthansa
De totale overname van Brussels Airlines door Lufthansa kan enorme consequenties hebben voor de ontwikkeling van Brussels Airport en de directe en indirecte tewerkstelling op en rond Brussels Airport. De keuzes die Lufthansa maakt en/of maakte voor Brussels Airlines zullen dus niet alleen direct repercussie hebben het personeel van Brussels Airlines, maar voor de hele luchthavengemeenschap. 
Na jaren onzekerheid is de kogel eindelijk door de kerk. Lufthansa zal Brussels Airlines volledig inlijven in de groep. De komende maanden zullen bij Brussels Airlines nog heel wat onderhandelingen en discussies volgen, niet in het minst inzake de gevolgen voor de werknemers daar. Toch is het effect hiervan veel groter en breder dan Brussels Airlines alleen. 
Zo is Brussels Airlines momenteel de grootste klant van de grootste afhandelingsmaatschappij op Brussels Airport, Swissport. Zo is Brussels Airlines de grootste van zogenaamde home carriers, naast Jetairfly/Tui Airlines en Thomas Cook Airlines Belgium. Zo zorgt het huidig bestaande netwerk binnen Europa, maar ook buiten Europa – welk vooral een Brussels Airlines netwerk is – voor heel wat vliegbewegingen van en naar Brussels Airport. De rechtstreekse verbindingen maken dan ook een essentieel element van de positionering van een luchthaven. 
Deze drie directe spillover effecten: de positie van de (Belgische) luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport, naar de afhandelingsmaatschappij, de vliegbewegingen maken dus dat de strategische keuzes die Lufthansa maakte of nog moet maken voor Brussels Airlines cruciaal zijn voor onze nationale luchthaven. Afhankelijk van de evolutie in het Brussels Airlines dossier zal de luchthaven zelf zich moeten (her)positioneren op het luchthavenforum in Europa, kan dit consequenties hebben naar vliegbewegingen van en naar Brussels Airport en dus op Belgocontrol en zijn de risico’s naar tewerkstellingsverlies en of druk op loon-en arbeidsvoorwaarden bij Brussels Airlines, de grondafhandelaars, maar ook de andere betrokken actoren van de luchthavenketting niet uit te sluiten. 
Zo zal het bv. belangrijk zijn te weten wat Lufthansa voor ogen heeft met Brussels Airlines. Kunnen zij de huidige producten en verbindingen blijven aanbieden? Wordt Brussels Airlines een feeder maatschappij voor Lufthansa en verschuift het zwaartepunt van de lange afstandsvluchten bv. de Afrikavluchten naar Frankfurt, … De effecten van zulke beslissingen hebben onmiskenbaar een rechtstreeks effect op Brussels Airport in het luchthavennetwerk. 
Het zullen dus niet enkel moeilijke én boeiende maanden worden voor het personeel van Brussels Airlines, maar ook voor heel wat andere bedrijven en personeelsgroepen op en van Brussels Airport. De luchthaven, de werkgevers en de federale overheid hebben er alle belang bij om elke stap mee met ons nauwlettend op te volgen in het belang van de Belgische luchtvaart!