Overleg loont

luchthaven
De verzoeningsprocedure heeft zijn vruchten afgeworpen. Na maandenlange aanslepende onderhandelingen bereikten we een verdedigbaar en evenwichtig akkoord voor de ambulanciers van Brussels Airport.
ACV-Transcom kondigde op 23 februari aan dat we na de maandenlange aanslepende gesprekken en het totaal onevenwichtige én onverdedigbare resultaat, de verzoeningsprocedure zouden opstarten op sectoraal vlak. Nota bene een procedure die we als ACV nog recent introduceerden en waarvan we mee aan de basis liggen.
Op vrijdag 18 maart ’16 ging de verzoening door in de gebouwen van de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg. Na 7 uur onderhandelen kwam er een verdedigbaar en evenwicht akkoord uit de bus. Hiermee wordt het gevoel van onrechtvaardigheid van de verloning van de groep ambulanciers van Brussels Airport rechtgezet, ook de nachtvergoeding wordt opgetrokken met 30% én er komt ook een bijkomende cao90 die voor maximaal eenzelfde bedrag (als de loonmassa van die 30%) voor alle medewerkers van Brussels Airport geldt.
Zo behaalden we voor de werknemers heel wat dankzij:
  • een blijvende constructieve houding;
  • de door ons geïntroduceerde procedure op sectoraal vlak en deze niet onbezonnen te hanteren;
  • consequent te blijven in positie en redenering;
  • oog te hebben voor personeelsgroepen zonder daarbij de globale groep in de kou te zetten;
  • akkoord te gaan met een evenwichtig resultaat.
Als ACV roepen we dan ook iedereen op om nu terug op serene wijze de normale sociale dialoog op te nemen in het bedrijf aan de onderhandelingstafel, in het Comité Preventie & Welzijn en de ondernemingsraad in het belang van de werknemers van Brussels Airport. De noodzaak om ook het sectorale vlak uit te bouwen is dan ook weer aangetoond. Als ACV herhalen we onze vraag opnieuw om te bouwen aan een sterke sector ten bate van de economie, alle luchthavens in ons land én hun werknemers!