Onduidelijkheid bij personeel over nieuwe Connector

Vandaag opent Brussels Airport zijn prestigeproject ‘Connector’. Deze uitbreiding vervangt de tunnel en zal het terminalgebouw rechtstreeks en bovengronds verbinden met Pier A. Dit heeft gevolgen voor de manier van werken, maar bij het personeel overheerst onduidelijkheid. 
Door de nieuwe 'Connector' kunnen vertrekkende reizigers van de check-in rechtstreeks doorwandelen naar de gate van hun vlucht in pier A of pier B. Aankomende passagiers kunnen op een aantrekkelijke manier sneller naar de bagagezaal en de uitgang geraken. Het gebouw omvat een gecentraliseerd platform voor zowel toegangs-, beveiligings- en grenscontrole en zal gebruikt worden voor reizigers die vertrekken zowel via Pier A als Pier B. Dat verhoogt in hoge mate de efficiëntie van het screeningproces, gezien de piektijden voor security in beide pieren complementair zijn. Dit zal logischerwijze dan ook gevolgen hebben op de manier van werken van de betrokken diensten. 
Onduidelijkheid 
Ondanks ons herhaaldelijk aandringen vanaf de lancering van het project bleef de directie onduidelijk over de toekomst van deze diensten. De vakbonden riepen een speciale ondernemingsraad samen om op antwoorden te krijgen op onze vragen. Deze ochtend ging de normaal geplande ondernemingsraad door, waar we duidelijkheid vroegen. De connector wordt vandaag immers formeel geopend, maar er is heel wat onrust, onzekerheid en argwaan bij het personeel. Terecht ook na twee jaar onduidelijkheid en aanvallen op de dienst. 
Voldongen feit 
De ceo engageerde zich om hier morgen iedereen over in te lichten. Toch had men meer dan 2 jaar de tijd en wordt het personeel nu voor voldongen feiten gesteld. De connector staat er immers al. ACV-Transcom stelde voor de ondernemingsraad dan morgen ook verder te zetten na deze besprekingen. De maat is vol als we zien wat men allemaal uitstak met deze dienst van 2013 tot nu.. 
Spontane acties
ACV-Transcom informeert zijn achterban op dit moment over de situatie. Mochten er vandaag spontane acties ontstaan tijdens de opening van de Connector, zal ACV-Transcom deze actie onmiddellijk erkennen. Onze militanten zijn nu meteen op de werkvloer. We begrijpen immers de ergernis, woede en frustraties van het personeel.