Minimale dienstverlening hoort niet bij rol EASA

logo EASA
ACV-Transcom is tevreden dat in de voorstellen van de Europese Parlementaire Commissie Transport en Toerisme over de bevoegdheden en de rol van het Europees luchtvaart beveiligingsagentschap EASA sociale aspecten werden opgenomen. Maar we zullen ons ook blijven verzetten tegen de aanval op werknemersrechten, met name de invoering van een minimale dienstverlening bij luchtverkeersleiders. 
Op 10 november besprak en stemde de Commissie Transport en Toerisme van het Europees Parlement over de rol en bevoegdheden van het Europees luchtvaart beveiligingsagentschap (European Aviation Safety Agency, EASA) in de toekomst. Een belangrijke instelling die de veiligheid en richtlijnen hieromtrent ter bescherming van de luchtvaart, personeel en passagiers moet waarborgen op het Europees niveau. 
ACV-Transcom volgde dit belangrijke dossier van kortbij op. Binnen onze Europese koepels deden we ook onze duit in het zakje en we spraken ook met een aantal Europese parlementairen over onze visie hierop. Nu is het aan de Europese Raad en de Europese Commissie om samen met het Europees Parlement te finaliseren. ACV-Transcom zal blijven werken om de zaken die nog niet zijn zoals het moet, aan te passen tijdens deze finale fase. 
Onafhankelijk van economische belangen 
Eén van de belangrijkste aspecten is voor ons dat de Europese regelgever op een onafhankelijke manier moet kunnen werken. Veiligheid in alle sectoren van de luchtvaart mag niet afhankelijk zijn van economische belangen of hierop inspelen. Dit principe werd ingevoegd als een belangrijk uitgangspunt voor EASA in de toekomst. 
Gevolgen voor werknemers in de scope 
Vanaf nu zullen de negatieve gevolgen van regelgeving op sociaal vlak of voor het personeel ook ter sprake gebracht kunnen worden bij EASA. Toch vinden we als ACV-Transcom dat verplichte onderhandelingen op Europees en nationaal vlak ook moeten ingevoegd worden. 
Minimale dienstverlening geen bevoegdheid van Europa, noch EASA 
Tijdens de besprekingen van dit dossier werd bovendien een onrechtstreekse aanval ingezet op de basisrechten van werknemers bij de ANSP’s. Zo werden een aantal artikels gestemd die een minimale dienstverlening bepalen in de luchtverkeersleidingsdiensten. ACV-Transcom wil duidelijk stellen dat: 
  • dit GEEN bevoegdheid is van EASA, noch van Europa. Dit zijn nationale bevoegdheden. Hiermee gaat de commissie dus in tegen de basisregels waarop de Europese Unie is gebouwd. We dringen alsnog aan op het schrappen van deze artikels; 
  • deze minimale dienstverlening vanuit een pure economische realiteit is ingegeven. Dit is dus in tegenspraak met de onafhankelijkheid tegenover de economische realiteit van EASA én geen competentie van EASA; 
  • een minimale dienstverlening opleggen geen oplossingen biedt voor de bestaande problemen, je moet deze aanpakken! In landen waar reeds minimale diensten bestaan, schieten deze regels hun doelstellingen voorbij… 
Handling sector eindelijk opgenomen in verantwoordelijkheidEASA 
ACV-Transcom is erg tevreden dat de grondafhandelingsdiensten eindelijk mee worden geïncorporeerd bij EASA. Het principe dat ook deze werknemers de nodige minimale vormingen moeten krijgen die in heel Europa gelden is steeds één van de speerpunten van ACV-Transcom geweest. De bijhorende certificering voor de betrokken bedrijven en personeel zal een een enorme meerwaarde betekenen voor de werknemers in de grondafhandeling en zullen de veiligheid, kwaliteit, tewerkstelling, arbeidsomstandigheden over heel Europa ten goede komen. 
We zijn ook tevreden met het invoegen van de basisbezettingen voor werknemers en luchtkwaliteit (fijn stof) op de tarmac als aanvullende competenties. 
Cabinepersoneel erkend in zijn veiligheidsrol 
Eindelijk worden de functies van het cabinepersoneel volledig erkend als actor en speler in de veiligheidsketting. Men wil evolueren naar een echt certificaat voor het cabinepersoneel in de plaats van het huidige attest. Toch waren we vragende partij om te evolueren naar een volwaardige licentie. 
Regeling wet lease wordt niet versoepeld 
De commissie verzette zich duidelijk tegen de voorstellen ter versoepeling van de zogenaamde wet lease bij de luchtvaartmaatschappijen. Hierbij worden gedurende een bepaalde periode vliegtuigen met crew “uitgeleend”. Verdere versoepeling van de regels hierrond zou finaal de deur openen naar sociale dumping in de sector. ACV-Transcom kan hierover enkel tevreden zijn.