Nieuwe licenties handling: oude wijn in nieuwe zakken?

Aviapartner0
Op donderdag 8 februari raakte bekend dat Aviapartner en Swissport tot eind 2025 verantwoordelijk blijven voor de afhandeling van passagiers, bagage en vracht op Brussels Airport. ACV-Transcom is blij met de nieuwe licenties omdat hiermee stabiliteit en zekerheid wordt gecreëerd voor de personeelsleden, maar vreest dat de moeilijkheden bij beide bedrijven hiermee niet van de baan zijn. 
Het mank lopende sociaal overleg, te weinig operationeel personeel, té weinig arbeiders op de werkvloer, slechte én of te scherpe planningen, gebrek aan vormingen, slechte onderhouden materieel, het zijn problemen bij Aviapartner en Swissport die intussen al een hele tijd aanslepen en waar maar geen oplossingen voor komen. 
ACV-Transcom is dan ook benieuwd of beide bedrijven nu écht werk zullen maken van de aspecten die Brussels Airport deze keer hopelijk grondiger aftoetste in de selectieprocedure met betrekking tot de operationele werking, de veiligheid, de kwaliteit, het naleven van cao’s en personeelszaken. 
Eind januari 2018 stelde ACV-Transcom trouwens pertinente vragen aan bevoegd minister Bellot. Steevast kon je er prat op gaan de afgelopen jaren dat bij acties deze punten mee in de top 5 stonden van de problemen die escaleerden in een actie. ACV-Transcom is het dan ook beu en kan enkel concluderen dat de Ministeriele Besluiten, welk ook pas 4 jaar nadat het KB grondafhandeling werden gepubliceerd, niet realiseren waarvoor ze waren bedoeld: zorgen voor kwalitatieve verbetering van het gebruikte materieel en meer veiligheid. Een grondige evaluatie samen met de betrokken vakbonden van deze besluiten dringen zich ons inziens dan ook op aangezien sinds de invoering van deze MB’s we geen merkbare verbetering zagen rond het materieel, de kwaliteit en de veiligheid. 
ACV-Transcom vroeg tevens aan bevoegd minister Bellot op hoeveel personeelsleden binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer op de directie DGLV (Directoraat Generaal Luchtvaart) bezig zijn met de opvolging van de regels afgesproken in het KB afhandeling en de Ministeriële Besluiten die deze in praktijk regelen. ACV-Transcom vroeg tevens aan de minister hoeveel aangekondigde en onaangekondigde controles en audits er de afgelopen 2 jaar werden uitgevoerd op het materieel bij de afhandelaars van Brussels Airport. Tot op heden kregen we geen enkele reactie… 
Voor vrachtafhandeling kende de luchthaven bovendien een derde licentie toe, aan dnata (zusterbedrijf van luchtvaartmaatschappij Emirates). De nieuwe speler in de vracht dnata zal zich moeten schikken naar de geldende afspraken in de handling sector. ACV-Transcom zal ook daar nauwgezet op toezien.