Nieuwe Europees opgelegde besparingsplannen

Vorige week zaten de belangrijkste organisaties die het personeel vertegenwoordigen in de FABEC (Functional Airspace Block Europe Central) samen om de “ideeën” van de Europese Commissie m.b.t. de volgende performantiecyclus te bespreken en positie in te nemen. De huidige cyclus eindigt in 2019, de nieuwe zou normaal dus starten in 2020. Gezamenlijk bekeken we de positieve, maar ook de negatieve tendensen die we zagen onder invloed de voorbije cycli en (sommige absurd) opgelegde doelstellingen. ACV-Transcom volgde in het verleden deze dossier van kortbij op gelet de impact en we zullen dit blijven doen!
Internationale samenwerking vakbonden
De belangrijkste personeelsvertegenwoordigers van de luchtverkeersleidingsdiensten van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland, die samenwerken in de FABEC, kwamen vorige week samen. Dit in voorbereiding van het overleg op het FABEC niveau met de directies van de verschillende Air Navigation Service Providers (ANSP’s of luchtverkeersleidingsdiensten in deze landen) deze week op de zetel van de Duitse luchtverkeersleidingsdienst DFS te Langen-Frankfurt.
Positieve evolutie
Voor ons is het duidelijk dat het negatieve beeld dat bepaalde groepen willen ophangen van de ANSP’s niet correct. De samenwerkingen op FABEC niveau is er en er zijn positieve zaken voor te leggen. Zo zien we o.a. dat
 • In 2016 op niveau van het Europees luchtruim een record aantal vluchten werd gerealiseerd (10 190 903 vluchten)
 • Een safety of veiligheidsdoelstelling werd gerealiseerd van 99,999999%
 • Dat de kwaliteit van de diensten op FABEC niveau niet min waren:
 • Vertragingen omwille van luchtverkeersleidingsdiensten halveerde tussen 2008 en 2016
 • 96,2% van alle vluchten zijn op tijd
 • De milieudoelstellingen voor 2015 op FABEC niveau zijn ook positief te evalueren:
 • Realisatie van de koolstofneutraliteit (CO2)
 • De vluchtplannen worden maximaal gevolgd
 • Kostenefficiëntie FABEC:
 • De doelstellingen voor de tweede cyclus zijn behaald
 • De luchtverkeersleidingdiensten op Europees vlak zijn 17 % goedkoper dan in de VS
Veiligheid, veiligheid, veiligheid
We zijn zeker bereid om verder mee te werken aan kwalitatief en hoogstaande luchtverkeersleidingsdiensten: veiligheid, punctualiteit, milieuaspecten, innovatie en constante verbeteringen dragen we hoog in ons vaandel. Dit dient wel met de elementaire én prioritaire constante factor van de veiligheid/safety waarbinnen dit alles zich moet afspelen.
Negatieve evoluties
De huidige werkwijze van de performantiecycli zijn voor ons dan ook de verkeerde manier om de doelstellingen voor een meer eengemaakt Europees luchtruim te behalen. We zien de negatieve evoluties over de verscheidene landen terugkeren: 
 • Focus op korte termijn en om die (korte termijn) doelstellingen te behalen
 • Veel te veel focus op de financiële en besparingseffecten, waarbij nefaste gevolgen te zien zijn op de investeringspolitiek en personeelspolitiek
 • Vermindering van de reële capaciteit op nationaal vlak, op niveau van de airspace block en op niveau van het Europees netwerk
 • Moeilijkheden bij het aanpassen van de verkeersstromen
 • Onvoldoende operationele, ondersteunende personeelsbezettingen en aanwervingen
Daarom stellen we dan ook duidelijk met ACV-Transcom, BGATC, EGATS (Eurocontrol), GdF, Skycontrol, SNCTA, Swissatca, TUEM (MUAC) en VNLG dat de afspraken en regelgeving m.b.t. deze peformantie op een degelijke en doordachte wijzen dienen herbekeken om de negatieve trends die we zien als gevolg van de eerste cyclus (RP1) en de tweede cyclus worden gestopt.
Onrealistische politieke doelstellingen onder impuls van een sterke (en dure) lobby
De onrealistische (politieke) doelstellingen op Europees niveau die door deze regels worden omgezet moeten aangepast worden. De verdere ontwikkeling van het netwerk op Europees vlak staat immers op het spel. Voor ons zijn de luchtverkeersleidingsdiensten op Europees en nationaal vlak kritische infrastructuur, die op een duurzame wijze dient gefinancierd met de beste en meest hoogstaande uitrusting, systemen en personele middelen. Het is een openbare dienst die alle EU burgers, als de ultieme gebruikers, moeten voorzien van een veilige en efficiënte dienstverlening. Door de lobby en druk vanuit de luchtvaartmaatschappijen staat dit constant onder druk aangezien zij de luchtverkeersleidingsdiensten eng bekijken als een kost i.p.v. een veiligheidsdienst. Hierdoor zetten ze het hele systeem onder hoogspanning. ACV-Transcom neemt zijn verantwoordelijkheid De voorbije performantieplannen hebben voor ons de Europese ontwikkeling van de luchtverkeersleidingsdiensten op de verkeerde weg gezet. Daarom zullen we ook vragen aan de Europese instanties om de nodige bijsturingen te doen in aanloop en voorbereiding van de derde cyclus die moet starten in 2020.
Daartoe zal ACV-Transcom ook op het nationale vlak de nodige initiatieven nemen.