Navigatie redeboten laat het afweten

Sensibilisering FOD Mob 15/12
De navigatiemiddelen van redeboten, dat zijn schepen die loodsen aan boord van in- en uitgaande schepen brengt, vallen regelmatig uit. Hoewel we dit gevaarlijke probleem al enkele maanden geleden signaleerden, is er voorlopig nog geen oplossing. 
In november 2014 signaleerden we het probleem dat de navigatie van de redeboten met regelmaat van de klok uitviel. Op het overleg van 11 december 2014 gaf VLOOT (de rederij gespecialiseerd in overheidsvaartuigen) toe wel degelijk op de hoogte te zijn van dit probleem. Omdat het systeem maar enkele seconden niet werkte, had dit geen invloed op de veiligheid. Toch ging VLOOT op zoek naar oplossingen. 
Crisismomenten
Ondertussen zijn we enkele maanden verder en is er nog steeds geen oplossing voor dit probleem. En hoewel VLOOT ontkent dat er een risico aan verbonden is, zien wij het als een gevaarlijk probleem. Vooral als de zichtbaarheid beperkt is, bestaat er een reëel gevaar. We benadrukken ook dat het systeem niet voor enkele seconden, maar enkele minuten niet meer werkt. Op bepaalde crisismomenten telt elke seconde en kan elk moment een wereld van verschil maken. Hoewel de reder VLOOT de veiligheid van de scheepvaart mee dient te waarborgen, zijn ze op dit moment zelf een gevaar. 
Veiligheidsprobleem
We stellen ons de vraag of het ‘informeren’ van het personeel hier voldoende is. Voor ons alleszins niet. Op de Ravelingen werd een ‘oplossing’ hiervoor getest. Deze voldoet niet. Dit werd trouwens meermaals al gesignaleerd via de geijkte kanalen. 
Wij willen dit belangrijke veiligheidsprobleem dan ook signaleren aan de medewerkers van VLOOT, loodswezen en de scheepvaart die rechtstreeks betrokken zijn.