Navigatie redeboten laat het afweten (vervolg)

Sensibilisering FOD Mob 15/12
Al enkele maanden valt de navigatie van de redeboten uit. We bleven constant hameren op het probleem en dankzij onze niet-aflatende druk kwam Vloot met een oplossing. 
Even recapituleren: de navigatiemiddelen van de redeboten vallen met regelmaat van de klok uit. Niet enkel als de redeboot langszij ligt, maar ook tijdens de 'vrije vaart', midden op de rede of tijdens het oplopen van de haven. Dit signaleerden we al in november 2014. Op het overleg van 11 december 2014 gaf Vloot toe op de hoogte te zijn. Het zou echter maar enkele seconden duren en het had dus geen invloed op de veiligheid. Toch ging men op zoek naar oplossingen.
Op donderdag 26 februari werd op zowel Pilot 'Raan' als op Pilot 'Ravelingen' gewerkt aan het wegvallen van het signaal Sat-Compass. Het 'Flux gate Compass' (wat als back-up dient en automatisch moet inspringen wanneer het signaal van de Sat wegvalt) werd verplaatst omdat de slechte resultaten voorheen konden veroorzaakt worden door 'interference' van andere navigatieapparatuur (de nabij gelegen radar). 
Na deze aanpassing gebeurde een proefvaart/kalibratie. Beide vaartuigen werden direct na de aanpassingen in de vaart genomen en gezien de bevindingen in de dagen erna durven we met 99,99 % zekerheid te stellen dat het probleem opgelost is. De andere vaartuigen zullen nu ook snel met aangepakt worden.