Actie leidt tot onderzoek naar vrijgekomen asbest

asbest
De werknemers van Swissport Cargo hebben het werk woensdagmiddag 29 mei hervat na een vergadering met vertegenwoordigers van Brussels Airport, de directie van Swissport Cargo en de syndicale afgevaardigden. De staking begon dinsdag 28 mei om 16.00u toen asbest ontdekt werd bij renovatiewerken in de loods van Swissport. Er zal nu een externe firma aangesteld worden om verder onderzoek te doen. De renovatiewerken liggen voorlopig stil. 
Bij de renovatiewerken aan een loods waar ook de werknemers van de Swissport aan het werk waren, werden asbestdeeltjes aangetroffen. Omdat het personeel ongerust was en de directie noch Brussels Airport hierover informatie gaven, werd het werk neergelegd. Woensdag 29 mei zaten de directie van Swissport, de vakbonden en Brussels Airport – de beheerder van de werken – rond de tafel omtrent de ongerustheid en de veiligheidsmaatregelen voor het personeel. Daarnaast zijn er ook heel wat punten die de directie laat aanslepen op het Comité voor veiligheid en preventie. Voor ACV-Transcom onaanvaardbaar. De werking van het preventiecomité is van groot belang voor het welzijn en de bescherming van de werknemers. Had de directie de nodige inspanningen gedaan en de werking van het CPBW, het welzijnsbeleid ernstig genomen, was het nooit zo ver gekomen. 
Er wordt nu een extern expertisebureau aangesteld door Brussels Airport, dat een bijkomende analyse zal doen naar asbest. Daarnaast komt een verbouwingscomité ook tweewekelijks samen om de werken nauwgezet op te volgen. Als er zich een veiligheidsprobleem stelt, dan zal men meteen bekijken hoe het aangepakt moet worden. Tot slot komen er ook beschermingsdoeken tussen de werf en de zone waar het personeel werkt. Daarnaast zullen er propere en deftige douches en kleedkamers komen voor de arbeiders, zodat ze op een menselijke manier zich kunnen douchen en omkleden. Dankzij het doortastende optreden en de vastberadenheid van onze syndicaal afgevaardigden werden deze resultaten behaald. Voor ACV-Transcom staat het welzijn en preventie van de werknemers immers hoog op het agenda!