Mogelijk internationale actie luchtverkeersleiders

Een internationale actie van luchtverkeersleiders is niet uitgesloten als de betrokken lidstaten vasthouden aan de huidige onrealistische besparingen. Naast ACV-Transcom zouden ook vakbonden uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland deelnemen aan de mogelijke actie in juni. 
Vooraf:ACV-Transcom diende midden juni 2014 twee stakingsaanzeggingen in die eind juni tot een staking leidden. Eén aanzegging handelde over problemen binnen Belgocontrol, de tweede was gericht aan de federale overheid via de toenmalige staatssecretaris van Mobiliteit Wathelet over het Europees geïnspireerde prestatieplan 2015-2019. 
Toen wou de federale overheid een besparingsplan opleggen dat opnieuw nefast zou zijn voor Belgocontrol, de veiligheid voor het luchtverkeer en de werknemers. ACV-Transcom reageerde dan ook keihard nadat op onze herhaaldelijke vragen tot overleg hieromtrent niet werd gereageerd. De overheid wist zeer goed dat hier overleg rond noodzakelijk was en had sinds januari 2014 tijd om dit overleg te plegen, maar wachtte moedwillig tot half juni om dan pseudo-inspraak te organiseren en zich in regel te stellen met Europese richtlijnen hierover. 
Wathelet liet het plan naar aanleiding van onze acties dan ook aanpassen na het nodige overleg met ACV-Transcom. 

De Europese instanties beschouwen het Belgische plan als onvoldoende en stuurden het prestatieplan terug voor herziening. Dit is ook het geval voor het Duitse, Franse, Luxemburgse en Nederlandse. 
ACV-Transcom vraagt zich af welk dienstverlenend bedrijf kosten kan laten dalen op 8 jaar met meer dan 27%* - zonder te schrappen in dienstverlening, werkingsmiddelen, personeel en/of veiligheid. Dit is volgens nefast voor zowel het bedrijf als voor de luchtvaartmaatschappijen, passagiers als veiligheid van het luchtverkeer. Nochtans is de veiligheid van het luchtverkeer dé prioriteit voor ons. 
Sinds begin maart weet de federale overheid dat Europa een herziening van het prestatie/besparingsplan vraagt. ACV-Transcom liet al formeel weten op 24 februari, op 21 april en op 22 april dat we opnieuw inspraak wensen over het te herziene plan. Ook minister Galant is meermaals op de hoogte gebracht. Toch blijft men terug doof en lijkt de enige optie opnieuw over te gaan tot actie zoals in juni 2014. 
ACV-Transcom zal niet akkoord gaan met een eenzijdig aangepast en onrealistisch plan zoals men vorig jaar dacht over te maken. Gelet de internationale context vindt er op 18 mei een vakbondsbijeenkomst plaats, die zal beslissen of een internationale actie nodig is. Naast ACV-Transcom en BGATC zullen GDF (DFS – Duitsland), SNCTA (DSNA – Frankrijk), VNLG (LVNL – Nederland) en Skycontrol (Skyguide - Zwitserland) aanwezig zijn. Al deze organisaties, aangesloten bij de Air Traffic Control European Union Coordination (ATCEUC) en MARC-MOSAIC, zullen dan beslissen hoe we in deze verder moeten gaan gelet de koppige positie van de lidstaten om de (onrealistische) besparingsplannen door te duwen en een deftige onderhandeling te voeren. 
We willen ook wijzen op het feit - ondanks het al lang geweten is - dat men ook deze keer weer de timing zo legt dat –de overheid bewust weer wacht tot de deadline die ligt op 2 juli…
*eerste prestatieplan 2012-2014 een daling van 11% en een vooropgestelde daling in 2015-2019 van 3,3% per jaar of meer dan 16%