Luchtverkeersleiders in Brussel voor recht op staken

ATCO
Op donderdag 22 februari kwamen vakbonden van de luchtverkeersleidingscenta van over heel Europa samen op de Grasmarkt te Brussel. In aanwezigheid van de Europese koepels ATCEUC (Air Traffic Controllers European Unions Coordination) en ETF (European Transport Workers' Federation). Daar werden de volgende stappen te besproken in de campagne ‘Our Rights – Your Safety’, om het stakingsrecht van de luchtverkeersleiders te verdedigen en om een duidelijke boodschap mee te geven inzake onze positie over de voorstellen die de Europese Commissie deed en het stakingsrecht zouden aantasten. 
ACV-Transcom stelde in reactie op deze aanval op het stakingsrecht drie belangrijke zaken voor die de Europese bonden mee naar huis namen om intern te bespreken: 
  1. Blijvende druk op de nationale staten en de Europese instanties rond dit thema. 
  2. Duidelijke en bindende afspraken tussen de vakbonden in Europa van solidariteit en onderlinge steun bij eventuele aanvallen op de werknemers in de sector. 
  3. Een échte actie, Europees tussen de vakbonden gecoördineerd indien de Europese Commissie blijft volharden in dit plan. Verder besloten we samen om de campagne ‘uw veiligheid, onze rechten’, een online petitie die werd gelanceerd op www.atcorights.org verder te zetten. 
Deze maatregel zou immers ook veiligheidsproblemen met zich meebrengen en nodeloos verhoogd risico voor de veiligheid van het vliegverkeer en de passagiers. ACV-Transcom heeft ondertussen al meermaals het kabinet Bellot om een standpunt van de Belgische Regering en de bevoegde minister in deze gevraagd. 
Niemand houdt van vertragingen en annuleringen, maar stakingen zijn niet het probleem. Acties van luchtverkeersleiders veroorzaken minder dan 1% van de vertragingen in Europa, terwijl de luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk zijn voor meer dan 50%. De voorstellen van de Commissie zijn niet evenredig met de omvang van het probleem. De Europese Commissie zou zich beter bezighouden met het groeiende aantal vluchten en passagiers, het dichtslibben van het luchtruim, een effectief veiligheidsbeleid voor de luchtvaartsector en controlemechanismen en de onrealistische besparingsdruk vanuit de industrie op een openbare en veiligheidsdienstverlening die de luchtverkeersleiding is. 
De Europese Commissie publiceerde in 2017 het verslag "luchtvaart: open en Connected Europe (com 2017) 286 def.". Daarin beveelt ze de lidstaten aan om beleid in te voeren dat het stakingsrecht van ATM-personeel beperkt. Het zou betekenen dat als Belgische luchtverkeersleiders van Belgocontrol het werk neerleggen, collega’s uit Nederland, Duitsland en Frankrijk de coördinatie van de vliegtuigen boven België moeten overnemen. En andersom. Zo zouden reizigers nooit meer voor verrassingen komen te staan. Maar dit plan tast de nationale soevereiniteit van de lidstaten sterk aan, druist in tegen de EU-Verdragen en schendt de grondrechten van de werknemers in het Europese luchtverkeersbeheer. Als reactie werd een gezamenlijke campagne gestart waarin de Commissie wordt opgeroepen de rechten van werknemers te respecteren zoals vastgelegd in de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten. 
Op de bijeenkomt van gisteren stonden een aantal sprekers op het programma, waaronder Esther Lynch, de Confederale secretaris van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), Klaus Heeger, secretaris-generaal van het Europees Verbond van onafhankelijke handel De vakbonden (Cesi), en Georges Bach, lid van de Commissie vervoer en toerisme van de Europese parlementen (Tran). Alle sprekers hebben erop aangedrongen dat het stakingsrecht een grondrecht is en niet door de Commissie op enigerlei wijze kan worden beperkt.