Luchthaven Oostende heeft nachtvluchten nodig

luchthaven Oostende
Begin november vernietigde de Raad van State de regeling voor de nachtvluchten op de luchthaven van Oostende. Daardoor zullen voorlopig geen vliegtuigen met een te hoge geluidsproductie meer kunnen landen en opstijgen op de luchthaven. ACV-Transcom betreurt deze beslissing. 
Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvlieghe had in 2015 toegestaan dat er in Oostende 's nachts 180 bewegingen mogen plaatsvinden met vliegtuigen die voldoen aan een hogere geluidsnorm (QC26) dan wat volgens de milieuvergunning toegelaten was (QC12). Dat maakte het mogelijk dat vliegtuigen met vertraging 's avonds alsnog zouden kunnen landen. Het was ook een keuze om de uitbating van de luchthaven en de tewerkstelling op de luchthaven van Oostende meer kansen te geven. 
Maar vanwege protesten van buurtbewoners besliste de Raad van State begin november om deze beslissing te vernietigen. Hierdoor wordt het dus voorlopig onmogelijk dat vliegtuigen met een geluidsproductie hoger dan QC12’s nachts landen of vertrekken. Dat betekent dat er minder vrachtvliegtuigen zullen kunnen landen. Deze beslissing kan grote nadelige gevolgen hebben voor de luchthaven, die het al een hele tijd moeilijk heeft. Tien jaar geleden vervoerde de luchthaven nog meer dan 100.000 ton per jaar. In 2017 was dat nog 23.000 ton vracht, weliswaar opnieuw een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. We vrezen ook voor gevolgen op de tewerkstelling, niet enkel op de luchthaven maar ook in de ondernemingen die ermee verbonden zijn. 
Zo is het zogenaamde ‘katalytische effect’ van de luchthaven voor de regio niet te onderschatten. Dat effect is de toegevoegde waarde die gecreëerd wordt doordat de luchthaven kan fungeren als aantrekkingspool voor nieuwe ondernemingen en activiteiten. Dit effect is moeilijk rechtstreeks te meten, maar de wederzijdse afhankelijkheid tussen de luchthaven enerzijds en de horeca en het toerisme anderzijds, is aangetoond. Zo genereert elke rechtstreekse job op een luchthaven er 2,5 indirecte… 
ACV-Transcom vraagt dan ook aan de directie van de luchthaven en de Franse eigenaar Egis geen ondoordachte beslissingen te nemen. Het laatste wat nu nodig is, is meer onzekerheid en mogelijke sociale onrust bij het personeel. Terzelfdertijd roept ACV-Transcom de Vlaamse Regering en de bevoegde minister Schauvlieghe op om zo snel mogelijk de nodige stappen te ondernemen zodat de luchthaven en de ondernemingen daar terug alle ontwikkelingskansen krijgen. Dit is absoluut noodzakelijk om de tewerkstelling te garanderen, te consolideren en de verdere uitbouw van de luchthaven mogelijk te maken. 
Tenslotte, afhandelaar Aviapartner vroeg vorige maand nog een gerechtelijk akkoord aan voor de activiteiten op Oostende. Ook voor hen maakt deze uitspraak het er dus niet makkelijker op.