Kritische vragen bij Brussels Airport visie 2040

Brussels Airport groot
ACV-Transcom kreeg op een bijzondere ondernemingsraad op 17 november de visie van Brussels Airport van nu tot 2040. Als ACV-Transcom zijn we verheugd te zien dat Brussels Airport nadenkt over haar groei op middellange en lange termijn. We stellen ons echter enkele kritische randbemerkingen bij het geheel van de visie van Brussels Airport… 
De luchthaven van Zaventem is de tweede economische motor van ons land, na de haven van Antwerpen. Een degelijk groeipad en toekomstvisie is dus van enorm belang. Het groeipotentieel van de luchthaven naar 2040 is, rekening houdend met de economische en demografische verwachtingen, erg ambitieus. Toch hebben we bij het geheel van de visie van Brussels Airport een aantal kritische randbemerkingen: 
  • de organisatie van Brussels Airport zal met de nieuwe plannen ook sterk onderhevig zijn aan wijzigingen en druk. Denken we maar aan het feit dat de luchthaven veel jaren een bouwwerf zal zijn. Hierdoor zal bv. de badgedienst voldoende bemand moeten zijn, de luchthaveninspectie, ICT, … Dus ook het personeel van Brussels Airport zal hier gevat worden door extra druk en de wijzigende omgeving.
  • extra toegangs- als vertrekwegen voor de luchthaven zijn noodzakelijk. Afstandsparkings, vlotte en snelle verbindingen met openbaar vervoer ook. Een shift van het gebruik van de auto naar openbaar vervoer essentieel om de mobiliteitsknoop niet verder te verstrakken. Een enorme uitdaging, zeker als we zien dat momenteel de plannen en investeringen niet zo snel lopen. De laatste jaren werd er al een daling van ongeveer 10% gerealiseerd in de shift van wagen nar openbaar vervoer, maar daar zijn bijkomende inspanningen noodzakelijk. De enorme flexibiliteit, de ontelbare start- en einduren van de shiften van werknemers op de luchthaven spelen hier een belangrijke rol. Verder zou het een stap in de goede richting zijn de Diabolotoeslag in eerste fase af te schaffen voor de gebruikers.
  • het ontbreken van overleg tussen de luchthavens onderling en een gezamenlijke aanpak en visie voor de luchtvaart in ons land is betreurenswaardig en een gemiste kans. Dit zou nog meer bijkomende economische activiteit genereren voor de verschillende delen van ons land. 
  • bijkomende jobs is goed nieuws. Nergens zien we echter of die bijkomende jobs en tewerkstelling, kwalitatief goede tewerkstelling zal zijn, in degelijke contractvormen. Tewerkstelling die ook de werknemers stabiliteit zal bieden in het uitbouwen van hun leven. De ongebreidelde onderaanneming, Uberpraktijken en flexibiliteit dient gestopt. Alle werknemers hebben recht op correcte en degelijke arbeidsomstandigheden. Van de wachtende taxichauffeurs tot de topmanagers…
  • het is het implementeren van een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zij principes waar we volledig achter staan. We gaan er dan ook van uit dat Brussels Airport tijdens heel dit proces ook voldoende oog zal hebben voor de vragen, noden en bekommernissen van haar eigen personeel. Ook de vragen en noden van het personeel van de bedrijven actief op de luchthaven moeten geholpen worden, voor zover daar Brussels Airport een rol heeft te spelen. De formele onderhandelings- en overlegorganen zijn voor ons dan ook het belangrijkste om dit te realiseren. 
  • het overleg met de stakeholders is een nieuw gegeven. We maken ons voorbehoud over de samenstelling en selectiewijze. Voor ACV-Transcom is het organiseren van zulke infomomenten, overleg organiseren over tal van zaken in de visie en de raadplegingen doen voor een groot deel een overheidstaak. Waar blijft de Vlaamse Regering, minister Weyts, de federale regering en minister Bellot in deze??
  • verliest Brussels Airport niet haar kerntaak uit het oog? Een luchthaven zijn? Er wordt heel wat energie gestoken in bijkomende infrastructuur zoals kantoren- en vergaderaccommodatie. Heel wat energie wordt ook gestoken in infrastructuur ter ondersteuning van deze kantoren en vergaderruimten zoals bereikbaarheid. Wij menen dat Brussels Airport in eerste orde een luchthaven moet zijn! 

Brussels Airport komt al langer niet meer voor in de top 20 van de belangrijkste Europese luchthavens. Bizar, want Brussel is de tweede belangrijke conferentieplek in de wereld, hét Europees (politiek) beslissingscentrum. De zg. FLAP luchthavens en landen (Frankfurt-Londen-Amsterdam-Parijs) verdelen de koek onder zich. Hiertegen optornen vereist meer dan ooit een gecoördineerd luchthavenbeleid tussen onze regio’s, de federale overheid en de luchthavenuitbaters. Iets waar ACV-Transcom al jaren voor ijvert. ACV-Transcom lanceert dan ook het idee dat minister Bellot het initiatief neemt om een federale luchthavencommissie te creëren waar dit kan bewerkstelligd worden en waar de belangrijkste stakeholders samenkomen. 
Intern bij het ACV zullen we nu moeten bekijken hoe we ons verder organiseren. Het overleg in de bedrijven, de professionele pijler is duidelijk. Het zou een gemiste kans zijn om ook onze plaatselijke pijler niet mee te laten participeren indien we die kans krijgen.
Als ACV kunnen we vanuit verschillende invalshoeken inbreng doen: de werknemers als werknemers, de werknemers als gebruiker én de werknemer als bewoner. Een unieke positie! Als AC- Transcom zullen we onze rol blijven spelen. Echter, een visie 2040 is een visie die al wel heel lang vooruit kijkt. In tussentijd kan er nog heel veel gebeuren. We hopen ook dat dit alles echter geen PR-stunt is van Brussels Airport om enkel een aantal aspecten te realiseren, die enkel het bedrijf ten goede komen.