Joint-venture voor opleidingen Belgocontrol is goede zaak

Luchtverkeersleider
Op het paritair comité van 6 december kondigde de directie van Belgocontrol een joint-venture aan met Entry Point North voor de opleidingen van luchtverkeersleiders. Voor ACV-Transcom is dit een goede zaak. Zo kunnen de knowhow en opleidingen in België behouden blijven of terug worden binnen gehaald. Meer dan 5 jaar geleden opperde ACV-Transcom in haar visie op de toekomst van Belgocontrol al voor een sterke, visibele en verankerde vormingsinstelling voor specifieke opleidingen binnen Belgocontrol.
Vroeger organiseerde het Belgocontrol training center alle opleidingen zelf voor Belgocontrol. Op een bepaald ogenblik zat het trainingscenter van Belgocontrol zelfs in het Europese koppeloton met haar opleidingen voor de medewerkers in de technische diensten, meteo als luchtverkeersleiding. Toen al vroeg ACV-Transcom om het eigen trainingscenter te versterken en waarschuwden we talloze keren voor de gevolgen die besparingen zouden hebben.
Maar toen kregen we geen gehoor. Door jarenlange verwaarlozing en de voortdurende afbouw en besparingen werd het trainingscentrer een lege doos. Belgocontrol was zelfs niet meer bij machte om haar eigen luchtverkeersleiders op te leiden. Kandidaten moeten nu maandenlang naar het buitenland, net als verkeersleiders die een volgende fase in hun carrière willen aanvatten en willen doorgroeien in het bedrijf naar o.a. CANAC. Zo zagen we ondertussen al heel wat competentie en knowhow voor technische diensten verdwijnen en zien we dat de luchtverkeersleiders nu in Malmö opleiding moeten gaan volgen.
Kwaliteitsvereisten
ACV-Transcom is dan ook zeer blij dat door de joint venture hopelijk terug heel wat opleidingen in België kunnen aangeboden én gevolgd worden en dat Belgocontrol personeel niet langer naar externen of het buitenland moet sturen. We zetten al jaren in op het belang van het zelf in de hand hebben van de opleidingen en trainingen. Zeker met de prachtige mogelijkheden en infrastructuur die Belgocontrol heeft. Daarnaast werden duidelijke opleidings- en vormingsakkoorden gesloten op internationaal en nationaal vlak, wat resulteerde in een strikte opleidingsmanual voor zowel technici als verkeersleiders.
ACV-Transcom heeft dan ook op het Paritair Comité duidelijk gesteld dat dit een stap in de goede richting is, al is het jammer dat eerst het eigen opleidingscentrum zo teloor moest gaan. Voor ons is het dan ook duidelijk dat de vormingen in de joint venture moeten voldoen aan de nodige kwaliteitsvereisten, opleidingsvereisten op internationaal niveau en dat we dringend werk moeten maken van de nodige kwalificering en certificering van alle opleidingen voor de technische diensten. Voorts zullen duidelijke afspraken nodig zijn inzake toezicht vanuit het paritair comité van Belgocontrol op de joint venture, de naleving en de syndicale prerogatieven, het vorminsaanbod, de vormingsvoorwaarden e.d.
We roepen minister Bellot ook op om – samen met ons – werk te maken voor een certificatie voor de opleidingen m.b.t. de technische diensten (ATSEP - Air Traffic Safety Electronics Personnel) op nationaal én internationaal vlak net zoals dit reeds het geval is voor de luchtverkeersleiders.