Inspectiedienst was wel op de hoogte van misbruik interim

Pano2
Naar aanleiding van de Pano-reportage rond de misbruiken van de uitzendarbeid bij DHL op de luchthaven verklaarde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) dat ze niet op de hoogte was en bovendien dat er een akkoord was tussen de werkgevers en vakbonden over een zelfregulerend systeem in de sector. Voor ACV-Transcom waren deze onwaarheden een brug te ver en een blamage voor onze afgevaardigden gezien het goede en waardevolle werk dat zij elke dag opnieuw doen in het belang van alle werknemers. Om deze reden wensen wij deze nogmaals formeel te ontkrachten. 
ACV-Transcom heeft onmiddellijk de uitspraken van de FOD WASO over een bestaand zelfregulerend systeem formeel ontkend. Wij sloten hierover nooit een akkoord. 
Ook de bewering dat de arbeidsinspectie nooit klachten had ontvangen en/of weet had van deze misbruiken klopte niet. Onze afgevaardigden hebben zich steeds formeel en duidelijk gekant tegen de misbruiken die ze zagen, niet enkel bij DHL, ook bij andere bedrijven op de luchthaven zoals Swissport en trachtten dit steeds weer bespreekbaar te maken op het sociaal overleg. De werkgevers liggen er echter niet van wakker zo lang dit in de besloten omgeving van het bedrijf blijft. 
Ook de arbeidsinspectie werd door onze vertegenwoordigers meermaals op de hoogte van de problemen en misbruiken in de overlegfora, zoals blijkt uit de bijgaande correspondentie van en naar de inspectiedienst die dateert van 2014. Maar ook die liet betijen. Dit onder andere door een (structurele) onderbezetting van de dienst. De rooftocht van de besparingen in de publieke sector is hier niet vreemd aan, dat beseffen we zeer goed, en wordt evengoed door ons aangeklaagd. 
Jammer genoeg wordt er wel pas naar onze vertegenwoordigers geluisterd wanneer we het stakingswapen inzetten, maar dan schreeuwen politici en werkgevers moord en brand. Over het falend sociaal overleg en het gebrek aan luisterbereidheid van de werkgevers die daaraan vooraf gingen en wat tot deze voor ons steeds ultieme actie heeft geleid, gaat het jammer genoeg zelden… 
De misbruiken zoals getoond in de Pano-reportage bij DHL hebben wij trouwens in het verleden ook al vastgesteld en aangeklaagd bij andere bedrijven op de luchthaven. En we zijn ervan overtuigd dat deze misbruiken geen problematiek zijn van de luchthaven en de luchthavengebonden sectoren alleen. De misbruiken bestaan in heel wat sectoren. De Pano-reportage legde die misbruiken bij één bedrijf bloot, maar actie is nodig om het systeem zelf dat deze misbruiken mogelijk maakt, aan te pakken. 
Lees hier de correspondentie van en naar de inspectiediensten