Hardere acties mogelijk bij Belgocontrol

Na twee weken actie voeren lijkt er bij de directie van Belgocontrol nog steeds geen bereidheid om in te gaan op de maatregelen die wij voorstellen in het belang van de luchtverkeersleiders zelf, de veiligheid en de dienstverlening aan de reizigers. De acties totnutoe hadden geen gevolgen voor de reizigers en de luchthavens, maar de kans bestaat dat nieuwe en hardere acties onvermijdelijk worden.
Sinds 15 februari ’16 zijn de verkeersleiders in staking op de dagen dat ze projectopleidingen moeten volgen. De acties worden tot op vandaag perfect opgevolgd en gedragen door onze achterban. Ongeveer 90 luchtverkeersleiders gingen de voorbije dagen in staking op de geplande momenten. Zo wordt met onze acties de druk opgevoerd, maar worden luchthavens en passagiers niet meteen getroffen. We vinden het echter bizar dat Belgocontrol sedert het opstarten van de acties geen deftige poging meer ondernam om onderhandelde oplossingen te vinden omtrent de 14 punten die in de actieaanzegging werden neergelegd…
ACV-Transcom is tevreden dat minister Galant de onderhandelingen die op niveau van het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol dienen te gebeuren, wenst te faciliteren en dat ze benadrukte hierin niet te interveniëren gelet de autonomie die autonome overheidsbedrijven (wet van 21 maart 1991 betreffende de autonome overheidsbedrijven) hebben. Wij dringen dan ook aan bij de minister bevoegd voor Belgocontrol om de directie en de Raad van Bestuur – die trouwens politiek zijn aangesteld – aan te manen om échte onderhandelingen aangaande de 14 eisen aan te vatten. Wij waren de voorbije periode steeds bereid en constant beschikbaar voor onderhandelingen…
Acties lopen door met uitzondering van…
De Nationaal Syndicale Kern van ACV Transcom heeft in de vergadering van 23 februari besloten om de acties zoals ze nu lopen onverkort verder te zetten. We voorzien op de acties echter een uitzondering. Aangezien we veiligheid hoog in het vaandel dragen, roepen we op om de vormingen die gepland zijn inzake “contingency“ en “evacuatie” toch te volgen. Ondertussen zijn onze militanten ook aan het bekijken welke acties kunnen geïnitieerd eens het gewenste resultaat van de lopende acties is bereikt. Het vermijden van een impact op de luchthavens, luchtvaartmaatschappen en passagiers is dan ook nog moeilijk vermijdbaar. Geen onderhandelingsbereidheid bij directie Terecht werd de vraag herhaald of de acties nog niet afdoende zijn…
De 14 eisen werden al formeel overgemaakt op 25 januari 2016 en waren trouwens al veel langer gekend door Belgocontrol. Van het gros van de aangehaalde punten waren er tot hiertoe maar vage ‘commitments’ en beloften die dateren van 12 februari! De eisen die in grote lijnen onverzoenbaar én onoplosbaar zijn voor Belgocontrol zijn o.a. :
  • Nieuwe bureaustoelen: de directie van Belgocontrol kan het niet realiseren om deze snel te laten leveren…
  • Heropfrissingswerken en degelijke infrastructuur van de rust- en ontspanningsruimten in Steenokkerzeel en de regio’s. Belgocontrol vindt uiterlijk vertoon belangrijker dan de effectieve werkplekken en weigert deze prioritair aan te pakken.
  • Personeelsbehoeftenplannen zijn essentieel (zoals beloofd i het akkoord van 2014!!) en het personeelstekort moet NU aangepakt worden. Als ACV weten wij nu al dat er b.v. in de luchthaven van Antwerpen een probleem is. Daar is de normale bezetting om alles te laten draaien 13 personen. Momenteel zijn er daar maar 9 en tijdens de piekperiode die op ons af komt zal men daar door allerlei voorspelbare omstandigheden nog naar 7 dalen. Beleid en reactie van Belgocontrol: NIHIL! Situatie in Charleroi is vergelijkbaar… Ook in CANAC zijn de tekorten problematisch.
  • De carrière politiek en eindeloopbaan.
  • Een “just culture” charter.
14 punten: het topje van de ijsberg
Wij wensen duidelijke oplossingen voor de aangehaalde punten, die maar een fractie zijn van de problemen die er zijn én moeten aangepakt worden. Zo zijn er verder de personeelstekorten en roofbouw op de technische en administratieve diensten, een zelf geïnstrueerde afbouw van het eigen trainingcenter, de onderinvesteringen en uitgestelde investeringen de voorbije jaren in de systemen, een “à la tête du client” aanstellingspolitiek in topfuncties en verloning, een niet-transparant verloningsbeleid, …
Europees besparingsplan, een nieuw issue?
Tijdens het overleg bij minister Galant werd kort gesproken over het zg. performantieplan. Een Europees besparingsplan waar in 2014 ook door het ACV, ingevolge de staking die we toen uitvoerden, een compromis werd bereikt met de regering via toenmalig staatssecretaris Wathelet. Dit performantieplan, waarvan de filosofie trouwens je reinste waanzin is, is nog steeds niet goedgekeurd. We waarschuwden dat terugkomen op het onderhandelde compromis van 2014 hieromtrent ook meteen dit dossier op tafel zal brengen met de nodige gevolgen die wij hieraan zullen koppelen.
Politiek en Belgocontrol moeten beseffen dat een veilige en goede dienstverlening geld kost
Het is de overheid die moet zorgen voor de nodige middelen en tools zodat Belgocontrol kan instaan voor een degelijke en veilige publieke dienstverlening die verder reikt dan een mandaatperiode of legislatuur. Het is de - trouwens politiek benoemde - raad van bestuur die dit verder dient te concretiseren. We hebben de indruk dat voor de overheid niet de veiligheid voorop staan, maar de kwantiteit en het “leveren” van de diensten. Voor ons staat de veiligheid met stip op één én dat heeft zijn consequenties!