Gevaarlijke situatie door storing in luchtverkeerstoren

Gisterenavond omstreeks 23.30 u kropen we door het oog van de naald op de luchthaven van Charleroi. Opnieuw was er een incident waardoor quasi alle communicatie- en datamiddelen uitvielen voor de verkeerstoren van Brussels South Charleroi Airport. Mocht dit 15 minuten eerder gebeurd zijn, waren er 10 vliegtuigen in de lucht en had een ongeval niet ondenkbeeldig geweest. Tesamen met de structurele onderbezetting bij Belgocontrol – ook op de verkeerstoren te Charleroi – en de veel te hoge werkdruk wordt de situatie desastreus en zelfs gevaarlijk. ACV-Transcom roept Belgocontrol op om op het overleg morgenvroeg met een duidelijk plan van aanpak te komen! 
De communicatie- en datalijnen vielen gisterenavond omstreeks 23.30 u quasi allemaal uit op de luchtverkeerstoren van Brussels South Charleroi Airport. De aanwezige luchtverkeersleiders maakten dit ondertussen al voor minstens de derde keer mee. Ook in CANAC waren er ingevolge dit incident problemen. Dit zet opnieuw extra psychologische druk op de personeelsleden die in deze safety-gerelateerde omgeving werken. Op dat moment was er nog 1 toestel in de lucht. Dit toestel werd door de deskundigheid van de luchtverkeersleiders en eigen hulpmiddelen zonder problemen aan de grond gezet. 
15 minuten eerder waren een nog 10 toestellen onderweg of hadden deze de landing ingezet naar Brussels South. Mocht dit incident zich dan hebben voorgedaan, was het risico op ongevallen exponentieel gestegen. We kenden al eerder soortgelijke incidenten. Telkens kregen we de belofte dat er de nodige stappen gingen ondernomen worden, zodanig dit niet langer kan gebeuren. We kunnen enkel vaststellen dat het systeem of de leveranciers van de netwerken hun belofte niet kunnen waarmaken. 
Extra investeringen en veel meer terug in eigen beheer organiseren is de enige garantie op de meest veilige en bedrijfszekere dienstverlening. De onzekerheid van de systemen zetten heel wat druk op de personeelsleden bij Belgocontrol. Dit is vergelijkbaar als rijden met een wagen waar je niet zeker van bent dat de remmen wel werken als je wil stoppen. De stress die dit met zich meebrengt is enorm. Dit komt bovenop het structurele personeelstekort bij Belgocontrol. 
Al 14 maanden draaien o.a. luchtverkeersleiders extra shiften om alles rond te krijgen. Zo werkt men op de toren te Charleroi al meer dan een jaar met een equivalent van 15,2 VTE’s waar normaal 18 VTE’s nodig zijn. De luchtverkeersleiders daar willen dat de luchthaven kan blijven functioneren en werken frequent tot 12 dagen na elkaar om dan in hun 2 dagen ‘rust’ ook nog te gaan helpen. Van veiligheid gesproken! 
Voor ACV-Transcom is het genoeg. Wij eisen dat de directie van Belgocontrol morgen op een overleg uit de doeken doet hoe ze de toekomst ziet om de problemen aan te pakken op de verkeerstoren te Charleroi. De goodwill van de personeelsleden daar ebt - begrijpelijk – weg. Op deze wijze is het niet de vraag of er ooit een ongeval komt, maar wanneer. Voor ACV-Transcom is de veiligheid prioritair. Extra investeringen in het bedrijf, personeel en systemen is onontbeerlijk. Verder willen we een duidelijke procedure wat te doen in geval van een incident zoals gisteren.