Geen staking bij Skeyes, maar spanning loopt op

controletoren Zaventem
De syndicale kern van ACV-Transcom bij Skeyes (het vroegere Belgocontrol) besliste vandaag na lange discussie om geen acties te voeren tijdens de Krokusvakantie omdat we niet de mensen die nu verdiend met vakantie vertrekken willen treffen. Zo willen onze leden van Skeyes een duidelijk signaal geven aan de buitenwereld dat het ACV niet roekeloos omgaat met het stakingswapen. Toch hebben we nog niks concreet op papier en zijn er constante provocaties vanwege de directie. 
Op 8 februari diende ACV-Transcom een stakingsaanzegging in die op 23 februari is afgelopen. Sinds dan tot 23 maart zijn acties mogelijk. De voorbije weken heeft ACV-Transcom druk overleg gepleegd over 25 concrete punten die zwaar op de maag liggen van het personeel, onder meer de regeling van loopbaanonderbreking, verlofaanvragen, vergoedingen voor zaterdag- en nachtwerk voor technici, enzovoort. Het grootste deel van de punten gaan over welzijn en vermindering van de werkdruk, slechts 5 ervan hebben te maken met financiële tegemoetkomingen in specifieke gevallen. 
Veel van deze punten slepen al maanden tot jaren aan en worden door Skeyes onder de mat geschoven of voor zich uit geduwd. Het personeel had dan ook meer dan genoeg van de leugens en het miskennen van het personeel. Ze willen terecht concrete oplossingen, respect voor het personeel en geen uitstelgedrag meer! Ondanks het overleg van de voorbije weken en ondanks de dreiging van een staking ziet de directie blijkbaar nog steeds niet de hoogdringendheid om de verzuchtingen van het personeel ernstig te nemen. 
Het totale gebrek aan respect jegens het personeel neemt inmiddels hallucinante vormen aan. Zo houdt de directie van Skeyes nog steeds verlofplanningen achter, weigert ze verloven zonder duidelijke uitleg, of wijzigt men aanvragen van verlofdagen in compensatie om de maximale arbeidsduur te laten kloppen, … Men weigert ook nog steeds eenzijdig en zonder overleg aanvragen voor loopbaanonderbreking (zoals ouderschapsverloven de duurtijd en de gevraagde vermindering van de prestaties –FT; 1/5de; halftijds), de regels en toepassing om de rangschikkingen van het statutair personeel te bepalen worden gewijzigd om zo toch mensen laten voor te gaan, men speelt met de arbeidsduurwetgeving en we kregen nog steeds geen duidelijkheid over een erg duistere “samenwerking” met een vormingsonderneming EPNB en EPN. 
Kortom krijgen wij noch het personeel totnogtoe antwoorden op onze vragen. We roepen de directie dan ook op om het sociaal overleg en de aangekaarte problemen serieus te nemen en concrete voorstellen te doen om deze aan te pakken. 
Vandaag besliste de syndicale kern om voorlopig het stakingswapen nog niet in te zetten, en het overleg nog een laatste kans te geven, niet zozeer om de directie ter wille zijn, maar wel om de vele duizenden reizigers die deze dagen met vakantie vertrekken, niet te treffen. Maar als de directie blijft provoceren en spelletjes spelen, laten ze ons geen andere keuze. 
De spanning loopt in het bedrijf alleszins op. Het lijkt zelfs dat men de spanning bewust wil opdrijven om bij een staking de schuld af te kunnen schuiven op de nek van het personeel. Zo haalde men recent nog een aantal verkeersleiders weg van de operationele diensten die reeds in onderbezetting zaten. Gebeurde dit om het ongenoegen nog verder op te drijven? We stellen ons de vraag.