Geen akkoord bij Belgocontrol

controletoren Zaventem
Op het paritair comité van Belgocontrol op 12 april werd gestemd over het voorstel dat de directie vrijdag neerlegde en waarover ze niet verder meer wilde onderhandelen. We stemden dan ook pertinent tegen dit voorstel. Niet alleen moeten de luchtverkeersleiders langer werken, ook de personeelsbezetting wordt naar beneden gehaald, de statutaire tewerkstelling bij de luchtverkeersleiding moet eraan geloven, meer flexibiliteit voor torenverkeersleiders en er komt een verplichte stand-by regeling. Allemaal maatregelen die een roofbouw betekenen op het statuut en de werkomstandigheden van de luchtverkeersleiders en de veiligheid zeker niet ten goede komen.
Ook worden zaken die langer werken mogelijk moeten maken op de lange baan geschoven. Of het zijn holle woorden zoals “Belgocontrol zal werk maken van een duurzaam loopbaanbeleid”, zo zal Belgocontrol werk maken om “medewerkers te ondersteunen langer te kunnen werken”; zo worden “eindeloopbaanfaciliteiten en –oplossingen” voorzien; … Veel beloften, net als beloften uit 2014…
We stippen ook aan dat empirisch bleek dat op de leeftijd van 55 de cognitieve en de fysieke vaardigheden achteruitgaan. Essentiele vaardigheden in combinatie met het reactievermogen voor luchtverkeersleiders in functie van de beslissingen van levensbelang die zij moeten nemen in hun job. De eenzijdige beslissing van Belgocontrol om – zonder enige wetenschappelijke onderbouwing noch safety assessment van de gevolgen va het optrekken van de leeftijd in het dagdagelijks handelen – moest voor ons dan ook duidelijk de verantwoordelijkheden leggen bij de directie in geval van incidenten of erger. Het eindeloopbaandossier was trouwens maar 1 van de punten die op tafel lagen.
Ook rond de andere punten zijn enkel beloften de effectieve “engagementen”: • een ontwerp van “just culture charter” tegen 30 juni 2016 en dat in de safety kritische omgeving van Belgocontrol; • het engagement rond personal setting uit 2014 wordt uitgehold en vervangen door een haalbaarheidsstudie van de overnames van diensten tegen 30 juni 2016; • men ‘beoogt’ versnelde investeringen te realiseren in systemen, schermen, hardware (veiligheidsgerelateerd).
De bijkomende maatregelen die de federale regering nam met de begrotingscontrole hebben ook een impact op de dossiers bij Belgocontrol: de aanval op de tantièmes, ziektedagen, jaarflexibiliteit, … en maken dat hierdoor het dossier nog meer is beladen. We beraden ons dan nu ook – na de stemming in het paritair comité – welke de volgende stappen zijn die we ondernemen. Door de gevoeligheid van dit dossier en de geladenheid van de maatregelen die door de strot werden geduwd, zijn spontane acties niet uitgesloten. Heel wat van onze leden zijn emotioneel geraakt door de gebeurtenissen deze voormiddag.