Eindelijk sociale inspectie bij Ryanair

Afgelopen maandag voerde de sociale inspectie een controle uit in de kantoren van Ryanair. Ze controleerde er de arbeidsvoorwaarden van het personeel. We drongen al langer aan op een onderzoek, dus we zijn tevreden nu het eindelijk zover is. 
Het is niet onze bedoeling bepaalde luchtvaartbedrijven te viseren, maar we vinden wel dat alle personeelsleden uit een sector minimaal dezelfde rechten moeten hebben. Is dat niet het geval, dan moet er opgetreden worden.
Probleem niet nieuw
In het geval van Ryanair is probleem niet nieuw. Ryanair werft personeel aan via Ierse arbeidscontracten, en volgens hen is dus de (povere) Ierse arbeidswetgeving en het Ierse stelsel van sociale zekerheid op hen van toepassing. De gevolgen voor het personeel zijn desastreus: ze maken geen aanspraak op terugbetaling van ziektebriefjes, pensioenopbouw, steun bij beroepsziekte, werkloosheidsuitkering en uitkering bij tijdelijke werkloosheid.
Door de oneerlijke concurrentie komen dan ook de loon- en arbeidsvoorwaarden onder druk bij de luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in ons land en die wél onder onze regelgeving en sociale zekerheid vallen. Van deze situatie wordt geen enkele partij beter: zowel de Belgische luchtvaartsector, de luchtvaartmaatschappijen als de personeelsleden niet. 
Meermaals op tafel
We schoven deze problemen al vaker naar voren. We legden dit in de sector in 2012 op tafel om tot een gemeenschappelijk gedragen standpunt te komen en aan de bevoegde minister en instanties te vragen de nodige vaststellingen te doen én op te treden. We herhaalden dit in 2013 en bespraken dit in de Vlaamse Luchthavencommissie. We namen hierover duidelijke positie in op de Ronde Tafel Luchtvaart in april 2014 met toenmalig minister van werk Monica De Coninck en staatssecretaris van Mobiliteit Wathelet. Zonder gevolg.. We zijn dan ook tevreden dat deze problematiek wordt aangepakt en de eerste stappen zijn gezet om naar dezelfde vereisten en voorwaarden te komen voor alle luchtvaartmaatschappijen. 
Thuisbasis
We kregen goed nieuws uit Noorwegen, waar de vakbond PARAT voor de rechtbank hun gelijk haalde tegen Ryanair rond dezelfde problematiek. Een essentieel element is de bepaling en definitie van de ‘home base’ (thuisbasis). Zo oordeelde de rechtbank dat het Noors arbeidsrecht en dus ook de sociale zekerheid van toepassing is op de Italiaanse medewerkers van Ryanair, zelfs met Ierse contracten. Hun vertrek en terugkeerbasis waren immers Noorse luchthavens, hun home base was én is Noors. Dit is dan ook een belangrijk precedent. ACV-Transcom feliciteert de Noorse collega’s met hun resultaat.