Reorganisatie loodswezen

Bomar Mercury
Maandag staat op het onderhandelingscomité met de Vlaamse overheid, het Sectorcomité XVIII, het dossier van de duurzame reorganisatie van het loodswezen op het agenda. Deze agendering en bespreking is het sluitstuk van heel wat voorbereidende besprekingen en onderhandelingen in de schoot van het loodswezen en de Maritieme Dienstverlening en Kust. Begin maart 2016 beëindigden we immers de staking in het loodswezen na een marathonvergadering van 20 uur op het stadhuis van Antwerpen.
De beroepsvereniging van de (rivier)loodsen (BVL), VSOA en ACV-Transcom sloten toen samen evenwichtige akkoorden met de overheid. Sedertdien zijn stelselmatig en met regelmaat van de klok overleg- en onderhandelingsronden geweest om de akkoorden uit te voeren. ACV-Transcom heeft zich dan ook loyaal opgesteld in de concrete uitvoering van de akkoorden die we in maart 2016 sloten. Finaal dient – op het formele onderhandelingsforum welk het Sectorcomité XVIII is – een onderhandeling gevoerd binnen de contouren van het syndicaal statuut. Het einde van dit moeilijke dossier is dus in zicht. Ofwel kunnen we tot een akkoord komen, ofwel niet.
ACV-Transcom betreurt dan ook dan er aparte 1 op 1 onderhandelingen plaatsvinden die inbreken op teksten die ter onderhandeling reeds formeel werden verspreid en die het resultaat waren van heel wat voorbereidende vergaderingen. Toch zal ACV-Transcom het formeel overleg afwachten om dan ook de standpunten over de aspecten te kennen van de Vlaamse Overheid en de Vlaams minister van Mobiliteit.
Pas nadat we kennis hebben kunnen nemen van formele standpunten, kunnen we met kennis van zaken oordelen en conclusies trekken.