Directie pas na staking oor voor verzuchtingen bagagisten

Swissport2
Op dinsdag 22 augustus sprong de rekker bij de arbeiders op de laad- en losdiensten van Swissport op Brussels Airport. Ze legden spontaan het werk neer. Aanleiding zijn de onhoudbare flexibiliteit, werkdruk, onderbezetting, en afspraken die niet gerespecteerd worden door de werkgever. Onze afgevaardigden hadden de directie al meermaals op de hoogte gebracht van de situatie, maar helaas bleek uiteindelijk een staking nodig alvorens zij hier oor naar had. De reiziger was helaas de dupe. 
De spontane staking die gisterenochtend uitbrak bij bagageafhandelaar Swissport kwam helaas niet uit de lucht gevallen. Onze afgevaardigden hadden in juli al meermaals de directie ingelicht over de aanhoudende problemen en de opstapelende frustraties en moeheid bij de werknemers over de enorme flexibiliteit die gevraagd wordt, de torenhoge werkdruk, de onderbezetting tijdens de drukke zomerperiode en afspraken die niet gerespecteerd worden door de werkgever. Begin augustus stuurde ACV-Transcom nog een quasi smeekbede naar de directie om proactief de problemen aan te pakken en een actie te vermijden. Er werd geen gevolg gegeven aan alle signalen die onze afgevaardigden uitstuurden… 
Gisteren sprong dan de rekker bij de arbeiders, op een dag in augustus wanneer nog veel mensen op vakantie vertrokken. Dat leidde tot heel wat verontwaardiging bij reizigers, die op zich goed te begrijpen is. ACV-Transcom vindt het ook zeer jammer dat deze actie nodig bleek alvorens de directie de hoogdringendheid inzag om de problemen aan te pakken. Misschien had de actie vermeden kunnen worden als de directie van Swissport eerder was ingegaan op de terechte verzuchtingen van het personeel?  
Na een lange dag onderhandelen kwam er een voorstel op tafel dat een balans was tussen enerzijds een compensatie voor de afgelopen periode waarin de arbeiders in onderbezetting hebben gewerkt. Anderzijds een tegemoetkoming om de werkdruk te verminderen en de problemen in diverse diensten eindelijk aan te pakken. Zo zal voor de arbeiders een premie voorzien worden van 500 euro bruto en komen er 60 contractuitbreidingen bij tot eind september. Dat is nodig want september is nog een drukke maand voor de luchtvaart. Verder is er een oplijsting gemaakt van concrete problemen zoals de MOP’ers die structureel zullen besproken worden en waarvoor oplossingen gezocht zullen worden. Ook belooft Swissport de bestaande afspraken en cao’s te respecteren. 
Respect voor sociaal overleg
ACV-Transcom wilde – vooraleer ons te engageren – een brede consultatie bij onze achterban om te vermijden dat de voorstellen niet gedragen zouden worden. Onze afgevaardigden zagen de ganse nacht door tot woensdagochtend verschillende ploegen. De frustraties over de voorbije maanden bij onze leden kunnen niet zomaar in enkele uren weggevaagd worden of afgekocht. De discussies waren dan ook niet min. Gelukkig kregen onze afgevaardigden finaal wel het akkoord van onze achterban. Daarmee is de staking na één dag van de baan en zal de opgebouwde achterstand bij de bagageafhandeling zo snel mogelijk kunnen worden weggewerkt. De reizigers zullen straks weer gerust met vakantie kunnen vertrekken. 
We hopen dat de directie van Swissport nu en in de toekomst minutieus alle afspraken en cao’s respecteert, net als het huidige akkoord. We willen ook de directie nogmaals wijzen op het belang van een goed sociaal overleg en de inbreng van de syndicaal afgevaardigden. Zij weten immers goed wat leeft bij de basis en zo kunnen zaken proactief opgelost worden. Op die manier kunnen we hopelijk in de toekomst dergelijke spontane acties vermijden. De reiziger zal daar in de eerste plaats tevreden mee zijn.