Brussels Airport: the show must go on!

Brussels Airport groot
Naar aanleiding van de druk die ACV Transcom opvoerde bij de aankondiging van de show die CEO Feist vandaag op ging voeren voor het personeel, werd inderhaast een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen deze ochtend. Onze afvaardiging kreeg echter geen antwoorden, enkel meer onduidelijkheid.
Het enige wat wel duidelijk is voor ACV Transcom, is dat Brussels Airport niet zinnens was inspraak en transparantie te geven. Hoe kan je immers spreken van écht overleg in de wettelijk voorziene overlegorganen als je dit net voor een grote en goed georkestreerde show laat doorgaan? Tijd om zaken op basis van het overleg aan te passen is er zeker niet… Neem je overleg dan ernstig?
Tegelijk stelt ACV Transcom ook vast dat – na lang aandringen – het enige échte concrete dat Brussels Airport liet weten is dat er 40 personen door de reorganisatie zullen geïmpacteerd zijn. Verdere uitleg, procedure, vragen of overleg werden afgeblokt! Meer onduidelijkheid dan duidelijkheid dus. Meer vragen dan antwoorden. Ook in tegenspraak met de uitleg die men deed op de ondernemingsraad van december 2016 en waar men stelde dat enkel de structuur werd aangepast, zonder enige impact voor het personeel! Men loog de ondernemingsraad dus voor!
Beter dan de Oscaruitreiking
Op de show voor het personeel in de loop van de voormiddag, werden vragen vanuit het personeel dan ook vakkundig afgeleid. Ook voor het ganse personeel was het dus enkel het ondergaan van een perfecte show zoals we het van Brussels Airport ondertussen gewoon zijn, niet zo amateuristisch dan de recentste Oscaruitreiking.
Geen transparantie, geen openheid, geen duidelijkheid. Enkel ruimte voor applaus zoals in vroegere Oostblok of communistische staten. Binnen drie maanden zal “meer duidelijkheid” komen. Zullen de werknemers en de vakbonden voor voldongen feiten gesteld worden? ACV-Transcom vreest van wel en wij zullen daarvoor onze verantwoordelijkheid ten volle opnemen.
Brussels Airport gaat ondertussen door met haar plannen door te voeren. Zonder verdere concrete uitleg en details vrij te geven. Ze zullen de onderneming uitbouwen op een 8 sleuteldomeinen, waar onder andere de passagiers ervaring van groot belang zijn. De aspecten en visie rond beveiliging en veiligheid, daar rept men met geen woord over, net als de visie over de luchthaveninspectie na de transfer naar de federale politie of hoe die transfer door te voeren. Verder bleef men het antwoord op heel wat van onze vragen en verzuchtingen – zoals we die ook eerder deze week al communiceerden – schuldig. De directie Brussels Airport weet heel goed waar men naartoe wil, ze willen echter als in Noord-Korea en met de grote leider Kim Jong-Un (of is het A. Feist) zonder enig overleg en het volgen van regels hun weg volgen.
Respectloos
ACV-Transcom herhaalt dat deze werkwijze getuigt van complete respectloosheid jegens het personeel. We hadden eerder deze week gelijk toen we stelden dat het vandaag een “goed nieuws show” ging worden. Ruimte noch mogelijkheden voor kritische stemmen te laten horen was er niet. Eén ding is zeker, zoals het nu loopt kan het niet verder. Er is een totaal gebrek aan:
  • transparantie
  • écht overleg
  • openheid
  • respect naar de medewerkers
Verder stellen we ons ernstige vragen bij de wettelijkheid en het respect naar regelgeving m.b.t. de veiligheid en veiligheidsmaatregelen. ACV-Transcom en haar afgevaardigden zullen het zeker niet nalaten kritisch te blijven en de belangen en rechten van de personeelsleden ten volle te blijven verdedigen! Op 13 maart komen we met ons syndicaal comité samen om verdere strategie en stappen te bepalen.