Brussels Airport organiseert bewust chaos

Brussels Airport-logo
Brussels Airport company als bedrijf organiseert bewust chaos op de luchthaven in aanloop van de nationale staking op 13 februari. Zo drijft het bedrijf de sociale spanningen op de spits met de brandweerdienst van de luchthaven, een cruciale veiligheidsdienst. Eerder deed men dit al met de luchthaveninspecteurs en andere diensten. 
Ook nu weigert het bedrijf pertinent sociale dialoog te voeren omtrent het invoeren van nieuwe diensten en wachten voor de brandweer. Plotseling zou de luchthaven niet veilig te zijn op bepaalde punten in pier A en B. Daardoor vindt Brussels Airport dat ze zonder enige vorm van sociaal overleg – binnen de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging – deze diensten in te voeren. Deze melding gebeurde deze middag om vanaf vandaag te worden ingevoerd. Zelfs alle personeelsleden van e brandweer zijn zelf niet geïnformeerd en moeten dit maar per email lezen. 
Deze werkwijze tart alle verbeelding en is voor ACV-Transcom onaanvaardbaar. Het lijkt erop dat Brussels Airport zonder scrupules de confrontatie met haar personeel opzoekt en dit in aanloop van 13 februari ’19 wanneer de luchthaven toch al stil zal liggen. Ook voor Brussels Airport gelden de regels van het sociaal overleg. We hebben dan ook de bevoegde ministers Bellot en Peeters geïnformeerd, net als de toezichthoudende overheid (DGLV, Directoraat Generaal van de Luchtvaart). ACV-Transcom is formeel: Brussels Airport zoekt bewust conflict op en we zullen dan ook acties van het personeel tegen deze degoutante werkwijze erkennen, zelfs voor of na 13 februari!