Brussels Airlines hernieuwt handling contract met Swissport

Swissport2
Brussels Airlines hernieuwt het handling contract met Swissport Belgium. Het huidige afhandelingscontract met Brussels Airlines, was goed is voor meer dan 60% van het totale volume van Swissport Belgium, loopt eind januari 2018 af. ACV-Transcom is tevreden dat door de verlenging van dit contract, een bepaald werkvolume op Swissport Belgium en stabiliteit terug voor een paar jaar is gegarandeerd. 
Toch hoopt ACV-Transcom dat deze keer Swissport geen verlieslatend contract heeft afgesloten met haar grootste klant. Aangezien dit verlieslatend akkoord maakte - dat de al moeilijke sociale dialoog binnen Swissport – de afgelopen jaren al zwaar op de proef stelde, de loon- en arbeidsvoorwaarden constant onder druk zette en ook het onderhoud en toestand van het materieel niet ten goede kwam, hopen we dat Swissport en Brussels Airlines inderdaad een evenwichtig en correct contract realiseerden. Voor ACV-Transcom is het duidelijk dat de druk die via dit onevenwichtige en verlieslatende contract zorgde dat er teveel druk en flexibiliteit werd gevraagd aan de arbeiders bij Swissport om dit verlies in te perken. Hierdoor waren dan ook dikwijls spontane acties het gevolg omdat Swissport weigerde of naliet om cao’s en overeenkomsten te respecteren! 
In de voorbije weken kondigden de directie van Swissport en de sociale partners echter een nieuw elan aan. Er werd een proces opgestart om concrete maatregelen uit te werken om het sociaal klimaat te verbeteren. Dit zal de leefbaarheid van de onderneming ten goede komen, zowel op het gebied van werkbaar werk als op economisch vlak. Het is essentieel dat het opgestarte sociale traject wordt verdergezet, toch moeten daarvoor de juiste intenties bestaan en een evenwaardigheid gerespecteerd door alle partners! 
ACV-Transcom zal de belangen van de werknemers bij Swissport ten volle blijven verdedigen. Het naleven van gemaakte afspraken en cao’s is hierin essentieel! Respect voor de arbeiders ook. Voor ACV-Transcom is het trouwens erg bizar dat bedrijven zoals de handlers, verlieslatende contracten überhaupt mogen afsluiten, terwijl in een normaal economisch verband geen goederen met verlies mogen aangeboden worden!