Belgocontrol bouwt aanbod gezamenlijk vervoer af

Luchtverkeersleider
Belgocontrol bouwt de organisatie van van gemeenschappelijk vervoer voor het personeel af. Er zullen geen shuttles meer rijden tussen de site Steenokkerzeel en Vilvoorde en Kortenberg station. Een eenzijdige beslissing, waar ACV-Transcom zich fel tegen heeft verzet. Dit gaat volledig in tegen de tijdsgeest om meer personeelsleden op en rond de luchthaven met het openbaar vervoer zich van en naar het werk te laten begeven. En zal gevolgen hebben voor heel wat werknemers. 
Al jaren was Belgocontrol een toonbeeld van het organiseren van gemeenschappelijk vervoer voor haar personeel en werden personeelsleden gestimuleerd om het openbaar vervoer te gebruiken. Zo waren er structurele verbindingen tussen de site van Belgocontrol in Steenokkerzeel en de luchthaven Brussels Airport, het station van Vilvoorde en het station van Kortenberg. Van origine was dit om ook de slechte bereikbaarheid van het openbaar vervoer van de site van Steenokkerzeel te compenseren. 
Enkele maanden geleden deelde de directie ons sec mee dat ze “de dienstverlening zou consolideren naar Zaventem Luchthaven”. Met andere woorden, er zullen geen shuttles meer rijden tussen de site Steenokkerzeel en Vilvoorde en Kortenberg station. Men heeft enkel de dienstverlening van de shuttles naar Brussels Airport aangepast. 
Van het eerste moment verzette ACV-Transcom zich tegen deze eenzijdige beslissing van de directie. Ook aan alternatieven en tussenoplossingen werd geen gehoor gegeven. ACV-Transcom stelt dus duidelijk dat deze eenzijdige beslissing van Belgocontrol compleet indruist tegen de filosofie en de tijdsgeest om meer personeelsleden op en rond de luchthaven met het openbaar vervoer zich van en naar het werk te laten begeven. 
Zo heeft deze beslissing niet enkel effect op de job van de chauffeurs van Belgocontrol, ook de medewerkers die van de dienstverlening gebruik maakten zullen in de praktijk met langere reistijden geconfronteerd worden. Als ACV-Transcom betreuren we ook ten stelligste dat Belgocontrol geen oren had naar onze argumenten: 
  • De langere reistijden voor de gebruikers. 
  • Woordbreuk vanwege Belgocontrol naar het personeel gelet de afspraken die werden gemaakt naar aanleiding van de verhuis van heel wat personeelsleden in 2005, o.a. vanuit Brussel-centrum inzake bereikbaarheid en openbaar vervoer. 
  • De voorbeeldfunctie van een overheidsbedrijf en het toonbeeld van organisatie gemeenschappelijk vervoer. 
  • Mogelijkheden naar een lagere frequentie voor de andere bestemmingen. 
  • Mogelijkheden naar een samenwerking met andere bedrijven op en rond Brussels Airport (zoals er reeds een afspraak met defensie bestaat). 
  • Het compleet gebrek aan een duidelijk bedrijfsvervoerplan en mobiliteitsvisie van Belgocontrol voor haar personeel en de vele bezoekers. De integratie van zo een mobiliteitsvisie in deze van Brussels Airport. 
  • De shift van gebruikers openbaar vervoer naar privévervoer door het verhogen van de drempel en de aantrekkelijkheid om openbaar vervoer te gebruiken. 
De “nieuwe” afgebouwde dienstverlening zal ingaan op 7 augustus . Ondanks alle verzet van ACV-Transcom en voorstellen die we deden, drijft Belgocontrol haar zin door. Voor ACV-Transcom is dit een spijtige zaak én een gemiste kans voor een aanzet tot duurzame mobiliteit op en rond de luchthaven voor het personeel!