Aviapartner moet zijn werknemers respecteren

Aviapartner
De Belgische, Duitse en Italiaanse vakbonden melden dat Aviapartner halsstarrig goede industriële relaties ondermijnt. In sommige gevallen is de dialoog pover of helemaal onbestaande. De directie van Aviapartner behandelt haar personeel oneerlijk en respectloos. 

1. België 

De slechte keuze in managers heeft tot een operationele ramp, wantrouwen en vijandigheid geleid tussen werknemers en het management in Luik. In Brussel probeerde AP met de aloude aanpak van ‘verdeel en heers’, de wettelijke vakbondsvergaderingen te omzeilen. Nieuwe ideeën werden geïntroduceerd op de werkvloer zonder overleg met de verkozen vakbondsafgevaardigden. In Oostende is de werklast in stijgende lijn sinds enkele maanden. Ondanks dat gegeven, zijn er geen nieuwe aanwervingen gepland. De slechte staat van het materiaal in alle Belgische stations van Aviapartner vormen niet alleen een veiligheidsrisico maar zorgt ook voor een toenemende frustratie bij alle werknemers. Wij zijn bezorgd over de voortzetting van de activiteiten op Brussels Airport en de luchthaven van Oostende. 

2. Duitsland 

Aviapartner heeft activiteiten in Düsseldorf, Hanover en, sinds kort, ook in Bremen. Na verschillende jaren van weigering heeft het bedrijf toch een CAO onderhandeld met VER.DI, maar er is nog veel dat kan verbeterd worden. In lijn met de algemene trend in de Duitse afhandelingssector, zijn de contracten precair en de werkomstandigheden ondermaats. Tijdens de laatste staking in 2015, werden er stakingsbrekers uit België en Nederland ingezet. Deze stakingsbrekers, die zonder veiligheidsonderzoek werden ingezet, beschikten daarbovenop niet over de nodige veiligheidsopleidingen. 

3. Italië 

Aviapartner is uitgegroeid tot een van de grootste afhandelingsbedrijven in Italië. De agressieve competitie heeft ertoe geleid dat Aviapartner goedkope contracten aan luchtvaartmaatschappijen aanbiedt. Het gevolg daarvan is sociale dumping. AP betaalt immers lage lonen maar vraagt een enorme flexibiliteit van haar werknemers. Een correcte sociale dialoog met de vakbonden wordt geweigerd. Door het niet (of gedeeltelijk) toepassen van de cao én door eenzijdige beslissingen door te duwen, zijn er tal van conflicten tussen de directie en de vakbonden. Een gebrekkige organisatie en middelen zorgden afgelopen zomer voor heel wat operationele storingen en veiligheidsproblemen, die zowel passagiers als werknemers troffen. De Italiaanse overheid heeft gedreigd om de licentie van Aviapartner in te trekken op de luchthavens van Milaan en Venetië. 

4. Europese ondernemingsraad 

Het bedrijf legt de wettelijke verplichting om de werknemers te informeren naast zich neer. Al jaren wordt de incomplete financiële en economische informatie te laat gepubliceerd. Vragen vanuit de werknemersorganisaties over aandeelhouders, mogelijke samensmeltingen, overnames of de (gedeeltelijke) verkoop, vallen in dovemansoren. De laatste jaren werden de activiteiten van AP ontmanteld in Munchen, Frankfurt en Parijs. Aan de andere kant begon Aviapartner operationele activiteiten te ontwikkelen in Spanje. De Europese ondernemingsraad werd op geen enkel ogenblik, op voorhand, op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen. 

Niettegenstaande geloven de vakbonden en werknemers nog steeds in Aviapartner. Zij richten zich tot Dhr. Sauvé-Hopkins, de CEO, om onmiddellijk van start te gaan met een effectieve sociale dialoog. De huidige toestand is onhoudbaar voor alle werknemers. Indien er niet snel maatregelen worden genomen, zal de sfeer bij Aviapartner alleen maar verslechteren.