ACV-Transcom informeert werknemers over onwil Aviapartner

Handlers
ACV-Transcom informeert vandaag 7 maart de werknemers van Aviapartner over de werkwijze van de directie. Van de gedane beloftes is nog steeds niets in huis gekomen. ACV-Transcom bekijkt welke verdere stappen we zullen ondernemen. 
Eerder deze week stelden onze syndicaal afgevaardigden nogmaals vast dat er van de gedane beloftes - na de verzoening op het Paritair Comité en op de syndicale vergaderingen daarna - niets is overgebleven. Het organigram dat de directie op onze vraag op het Paritair Comité overmaakte klopt zelfs niet. De directie stuurde op de laatste syndicale meeting opnieuw haar kat, zelfs zonder enige vorm van verwittiging. Zelfs dit was te veel gevraagd. Wetende dat er heel wat problemen zijn en steeds weer op de goodwill van het personeel wordt beroep gedaan, is dit weinig respectvol naar het personeel en zijn vertegenwoordigers toe. 
Een greep uit de dringende problemen die moeten aangepakt worden en de schendingen van gemaakte afspraken zijn: 
  • Het niet naleven van de ondernemingscao ivm de verschoven dagen 
  • Ploegbazencontracten die niet in orde geraken 
  • Ploegbazen worden ingezet voor andere taken waardoor opvolging van eigen dienst onmogelijk is. 
  • Achterstallige peterschapspremie's. 
  • Contracten afgesproken op vorige vergadering (2 weken geleden), zijn tot op heden nog steeds niet rond. Het betreft contracten voor de maand maart en die maand is reeds bezig… 
  • Materiaal cargo 
  • Basismaandloon ondermijnen door toekennen van dagen gewettigde afwezigheden(cargo) 
  • Het niet communiceren van einde contract transport Brussels Airlines en daarbij nodige mutaties 
  • Niet naleven van contracten interim  Onderbezettingen 
En zo kunnen we nog even doorgaan.. 
Het is een feit dat iedere verantwoordelijke van elke afdeling wacht op toestemming van de directie, een directie die zwijgt, alles van haar hiërarchische lijn in vraag stelt en niks beslist… 
ACV-Transcom zal na vandaag bekijken welke verdere stappen ze kan ondernemen.