Aktie bij Swissport cargo succesvol beëindigd

Swissport-cargo
Op maandag 21 november legde het personeel van Swissport cargo op Brucargo het werk neer vanaf 7.00u ’s ochtends. De aanleidingen waren legio: de slechte arbeidsomstandigheden; materiaal dat kapot is, niet of slecht functioneert met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit én veiligheid; het niet nakomen van afspraken en verloningsafspraken; werkdruk; … Swissport probeerde dan ook – zoals we van hen gewoon zijn – de verdeel en heers strategie toe te passen tussen werknemers. Dit was weliswaar buiten de ACV-Transcom afgevaardigden en het personeel gerekend! Na een dag onderhandelingen werd een akkoord gesloten wat onze militanten en vakbondssecretaris voor het personeel verdedigde. Omstreeks 21.00u werd het werk hervat. 
Bijkomende aanwervingen 
Er wordt een rekruteringsprogramma opgezet waarbij in totaliteit er 31 bijkomende werknemers zullen zijn verdeeld over de verschillende afdelingen en departementen in de cargo. 
Werking overlegorganen 
Swissport neemt het niet zo nauw en hecht niet zo erg veel belang aan écht sociaal overleg. Dit bleek nu weer. Een actie was nodig om hen duidelijk te maken dat de maat vol was. Dit is schijnbaar de enige taal die Swissport verstaat. Er werd duidelijk afgesproken het sociaal overleg beter te stroomlijnen en te organiseren. Misschien heeft Swissport nog niet door dat goed sociaal overleg echt wel loont… 
Afspraken honoreren 
Nu zal Swissport cargo eindelijk overgaan om de cao90 van 2102 (!!!) uit te betalen. Ook worden zij eindelijk gelijk getrokken met de andere Swissport medewerkers qua verloning. Sedert enkele jaren behandelde Swissport haar cargo departement stiefmoederlijk. Hopelijk komt daar nu eindelijk verbetering in. 
Onveilige werkomgeving 
Het gebouw 704, waar Brussels Airport trouwens finaal eigenaar van is, is in erbarmelijk staat. Tijdens de onderhandelingen kwam zelfs een stuk van het plafond naar beneden. Gelukkig zonder slachtoffers. Het is echter typerend in welke staat het gebouw is en in welke gevaarlijke omstandigheden het personeel momenteel moet werken. Er komt een doorlichting van de staat van het gebouw door de brandweer. ACV-Transcom roept dan ook Brussels Airport op om hier ook haar verantwoordelijkheid op te nemen als luchthavenuitbater! 
Verder is er nood aan een algemene opkuis in het gebouw, moet gezorgd voor een de nodige reparaties en vervangingen van het materiaal waarmee dient gewerkt, … 
De sociale inspectie kwam recent nog op bezoekt, maar de directie weigerde tot op heden het verslag in het geëigende overlegorgaan te bespreken. Wat verstopt men daar? In de afspraken die gemaakt werden, staat duidelijk dat het inspectieverslag wordt overgemaakt aan ACV-Transcom. Door al deze afspraken is het duidelijk dat Swissport niet zo veel belang hechtte aan het welzijn van haar medewerkers. We hopen dat dit nu betert.