Jobs bij Swissport verloren door vertrek Ryanair

Bagage groot
Op een speciale ondernemingsraad gisterenochtend kondigde de directie van Swissport aan dat Ryanair het contract met Swissport niet wenst te verlengen. ACV-Transcom was verbaasd over deze beslissing, neemt hiervan akte en zou graag van Ryanair de beweegredenen kennen die hiertoe hebben geleid. Nu dienen we te bekijken welke de gevolgen zijn voor de medewerkers van Swissport die opnieuw geconfronteerd worden met de gevolgen van de koers die de Swissport in België vaart. Voor ACV-Transcom is het duidelijk dat de medewerkers binnen de Swissport-activiteiten moeten worden geabsorbeerd, zoals steeds al mogelijk bleek. Dit lijkt eerder een maneuvre van de Swissport directie om zich (goedkoop) van een aantal arbeiders af te maken. 
Swissport heeft al langer een slechte reputatie als het op sociaal overleg aankomt. Het eigengereide optreden jegens personeel, lak aan afspraken, het enkel oog hebben voor cijfers en centen maakt dat Swissport Belgium nu staat waar ze staat. Begin deze week waren er nog heel wat problemen door een personeelstekort, maar stelde de directie dat deze te wijten waren aan acties van haar eigen personeel, of aan een te groot aantal vluchten te kort opeen (dus de facto de schuld van de luchthaven of Belgocontrol). Het kwam blijkbaar niet bij hen op dat zij gewoon te weinig personeel hadden voorzien, dat er geen reserve meer is. De constante is dat het steeds de schuld is van iemand anders in plaats van in eigen boezem te kijken. 
Ryanair begon in februari 2014 met vluchten vanop Brussels Airport. De onderhandelingen voor de afhandeling deed men rechtstreeks met de Swissport-directie te Zurich, zonder inmenging van de Belgische directie. Dit had te maken met het Swissport-netwerk en Ryanair, anderzijds met de prijs die hierdoor nog daalde… De beslissing die Ryanair nu maakt, om haar contract met Swissport niet te verlengen, is dus nog eigenaardiger aangezien ze op veel andere luchthavens wel samenwerken. 
Hoeveel personeelsleden getroffen zullen worden door de beslissing is momenteel nog niet duidelijk. Data van de directie zijn immers onbetrouwbaar en hoogstwaarschijnlijk gemanipuleerd. De snelheid waarmee Swissport meteen stelde gebruik te willen maken van de cao-transfer van personeel maakt dat we als ACV-Transcom dubbel voorzichtig zijn. Momenteel verzamelen onze afgevaardigden zelf de data om gaan na te rekenen hoeveel personeelsleden mogelijk getroffen zijn. 
Low-costmaatschappijen zoals Ryanair hebben immers minder afhandelingspersoneel nodig dan andere maatschappijen. Ryanair heeft momenteel een 900-tal vluchten op jaarbasis op verschillende bestemmingen waarbij de workload echter lager is dan bij een normale luchtvaartmaatschappij. 
Personeelstekorten oplossen? 
Maar zoals we begin deze week nog gezien hebben, kampt Swissport met een chronisch personeelstekort. Het lijkt ons dan ook de logica zelve dat zo’n bedrijf eerst zou nagaan hoeveel personeel ze nodig heeft op korte, middellange en lange termijn. Op die manier zou (een deel van) het personeel dat zijn job dreigt te verliezen toch behouden blijven. Deze opportuniteit om geschoolde medewerkers, die het bedrijf van binnen en van buiten kennen te behouden wordt echter meteen naar de prullenmand verwezen. Dit is voor ACV-Transcom op zijn minst eigenaardig te noemen. Tegelijk weten we dat het contract van Ryanair loopt tot eind februari 2017. We weten ook dat in april-mei het hoogseizoen op de luchthavens terug begint er elk jaar bijkomende handen nodig zijn. De maand maart overbruggen met opleidingen en vorming lijkt dus onmogelijk voor Swissport. 
De snelheid waarmee Swissport reageert heeft voor ons eerder weg van opportuniteitsvoetbal. Op de bijzondere ondernemingsraad vroegen we naar concrete cijfers, cijfers die Swissport niet kende of niet wilde geven. Ze konden enkel wat algemeenheden zeggen (aantal vluchten, omzet, einddatum contract, …), maar voor de rest niks buiten dat ze beroep willen doen op een cao om arbeiders te transfereren naar Aviapartner. Dit is dus enkel een methode van Swissport om zich op een goedkope wijze van arbeiders te ontdoen. Arbeiders die dus geslachtofferd worden voor de fouten die de directie maakt. Swissport heeft lak aan de passagiers, klanten, luchthaven, veiligheid en kwaliteit. Enkel de euro’s en cijfers tellen, maar zo werkt een handlingmaatschappij niet. 
Er is nood aan visie, vooruitziendheid, pragmatische en voldoende reserves om hieraan te voldoen. ACV-Transcom is duidelijk. Eerst moet exact nagegaan worden over hoeveel getroffen personeelsleden het gaat. Daarna moet worden gekeken of deze mensen niet in het bedrijf kunnen blijven om de bestaande tekorten aan te vullen. De komende uren en dagen zal duidelijk worden waar het de Swissport directie écht om te doen is… Haar operaties, personeel, veiligheid, kwaliteit en imago of haar centen.