Luchtvaartveiligheid nu topprioriteit

ACV-Transcom is dan ook tevreden dat minister Bellot tot inzicht is gekomen en verklaart dat:
  • De luchtvaartveiligheid de eerste prioriteit is voor Belgocontrol
  • De banenkeuze op Brussels Airport een complex proces is waar rekening dient gehouden met heel wat parameters om de eerste prioriteit, de veiligheid van de luchtvaart, te garanderen.
  • Hij nooit gevraagd heeft om individuele luchtverkeersleiders of personeel in dit kader te ondervragen.
  • Belgocontrol personeelsleden die juridisch worden aangevallen, de nodige ondersteuning en hulp zullen krijgen. Zo zullen ze toch enige steun ondervinden van de overheid in het kader van de verantwoordelijkheid die ze in het kader van de veiligheid namen.
Voorts stelde de minister formeel dat hij alle vertrouwen heeft in het professionalisme van de luchtverkeersleiders én in uitbreiding van al het Belgocontrol personeel. De resultaten van de audit van het DGLV zullen aan ACV-Transcom worden overgemaakt, samen met alle andere documenten die hierbij horen.
Daarna zal een vergadering georganiseerd worden om de conclusies, vooruitzichten en pijnpunten te bespreken samen met de minister, zijn kabinet, het Belgocontrol management en ACV-Transcom. Er komt – op korte termijn – een technische werkgroep om een juridisch kader te realiseren ter bescherming van het personeel van Belgocontrol bij het nemen van hun verantwoordelijkheden in het kader van de eerste prioriteit: de veiligheid van de luchtvaart.
Verder zal in deze werkgroep de just culture ingepast worden. ACV-Transcom zal hieraan meewerken en constante druk houden om tot effectieve resultaten te komen in deze en tegelijk ook een juridische basis te creëren in ons land voor de just culture. ACV-Transcom oordeelt dan ook dat hiermee de nodige stappen worden vooruit gezet in het nodige juridische kader en de bescherming van de veiligheid en het personeel van Belgocontrol. ACV-Transcom zal dan ook geen aanzegging indienen. We stippen wel aan dat de werkgroep niet mag resulteren dat het juridisch kader naar de Griekse kalender wordt verwezen en Bellot nu op zijn lauweren moet gaan rusten. Er ligt genoeg op de plank om te doen. Tijd voor actie! We zullen dit dan ook van kortbij blijven opvolgen.