Evacuatieplannen Brussels Airport

Bomar Mercury
Verantwoordelijkheden op de juiste plaats leggen
De afgelopen dagen was er heel wat te doen over de evacuatieplannen op Brussels Airport. ACV-Transcom stelt duidelijk dat de verantwoordelijkheid inderdaad bij de individuele bedrijven ligt, maar dat daar dikwijls de problemen zich ook situeren. Aangezien voor heel wat van die bedrijven – zoals bij Aviapartner, Swissport, … - de prioriteiten elders liggen, lopen de constante opvolging, update, communicatie naar het personeel én oefeningen achter of is er een compleet gebrek aan.
ACV-Transcom stelt duidelijk dat de verantwoordelijkheid daar bij de diverse werkgevers ligt. Toch is meer overleg hieromtrent nodig tussen de bedrijven. Om dit te faciliteren, diende ACV-Transcom trouwens vorig jaar een innovatieproject in op het subparitair comité van de luchtvaartuitbaters. Ons voorstel werd zelfs niet besproken door de volledige desinteresse van de andere partijen. Brussels Airport – en in uitbreiding zelfs alle luchthavenuitbaters – hebben volgens ons een meer sturende en dwingende rol te spelen in deze naar hun gebruikers toe.
ACV-Transcom is blij te horen dat minister Jambon de bedrijven op de luchthaven zal aanschrijven om rond de evacuatie, evacuatieprocedures spoed te zetten in de bedrijven. We vragen dan ook dat de minister toch ook vermeld dat het Comité Preventie en Bescherming op het Werk hier een belangrijke rol kan én moet spelen. Tegelijk vragen we ook dat de minister van Werk de inspectiediensten van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg hier strikte controle op zal uitvoeren en dit op korte termijn in de diverse bedrijven actief op de luchthavens.