Belgocontrol, geen goed nieuws show

Ondanks de schijnbaar uitsluitend positieve elementen die Belgocontrol communiceert naar aanleiding van het jaarverslag 2015, kunnen we amper spreken van een goednieuwsshow. De rits problemen op vlak van enerzijds de systemen en anderzijds het geëxplodeerde sociaal overleg kan ACV-Transcom moeilijk positief noemen. De financiële situatie in orde krijgen en de prijzen doen dalen was de voorbije jaren belangrijker dan zorgen voor voldoende personeel en de nodige investeringen. Dat nu 97 miljoen euro moet worden geïnvesteerd spreekt boekdelen. De onderinvesteringen in systemen, opleidingen en personeel - die ACV-Transcom al jaren aanklaagt - worden hierdoor bevestigd. Belgocontrol en de veiligheid van het luchtruim is én mag nooit benaderd worden als een commerciële activiteit. Daar komen accidenten van! 
In 2016 kwam het tot een zware breuk tussen het personeel, vertegenwoordigd door ACV-Transcom en de directie. Het doordrukken van een onsociaal en ongedragen akkoord, geen rekening houden met de problemen van het personeel en het eigengereid optreden van Belgocontrol lag én ligt nog steeds aan de basis van een zeer moeilijk relatie tussen de directie van Belgocontrol en ACV-Transcom. 
We hebben al jaren gesteld dat het blind besparen om aan Europese doelstellingen van prijsverminderingen te komen zijn tol zou eisen. De systemen van Belgocontrol zijn verouderd, de noodzakelijk investeringen, aanwervingen werden uitgesteld. De directie bleef blind voor de leeftijdspiramide van het personeel en schoof aanwervingen in de technische diensten, onderhoudsdiensten, administratie en verkeersleider voor zich uit. Het effect liet en laat zich voelen. Het personeel draait echter voor dit wanbeleid op. Zij dienen extra te presteren, staan constant onder druk en moeten zorgen dat de boel blijft draaien in erg moeilijk omstandigheden. Met succes trouwens. Dankzij het professionalisme van de verkeersleiders en technici werden zonder ongevallen en veilig de nodige maatregelen getroffen bij de pannes. Deze pannes bovenop de rits problemen, deden en doen het stressniveau en de werkdruk niet goed. Elke fout kan immers enorme consequenties hebben. 
Verder heeft ACV-Transcom heel wat vragen bij de systematiek van de integratie van de militaire verkeersleiding en diensten in Belgocontrol. Niet dat dit geen goed idee zou zijn, maar wel dat er de nodige aandacht dient besteed aan de verschillende niveaus van vorming, statuut, loon- en arbeidsvoorwaarden. Hier is vooral veel mist... 
Voor ACV-Transcom is de financiële gezondheid van Belgocontrol als bedrijf ondergeschikt aan haar taken van de veiligheid van het luchtruim en de vliegtuigen met daarin passagiers te verzekeren. Het positieve is natuurlijk dat uiteindelijk het management van Belgocontrol zich realiseert dat het zo niet verder kan en begint aan een broodnodig investeringsprogramma. De 97 miljoen euro is een begin, maar er zullen nog heel wat investeringen moeten volgen! 
ACV-Transcom kan enkel besluiten dat om de veiligheid blijvend te garanderen er een aantal elementaire elementen zijn waarmee rekening moet worden gehouden: 
  • Een doorstart van écht sociaal overleg en onderhandelingen op Belgocontrol niveau rekening houdend met de grieven die ACV-Transcom op de onderhandelingstafel legt. 
  • De taken die Belgocontrol doet zijn taken van veiligheid en openbare dienst, deze dienen dus steeds volledig in overheidshanden te blijven om deze veiligheid blijvend te garanderen. 
  • Belgocontrol, maar zeker ook minister van Mobiliteit Bellot, moet dringend zorgen voor voldoende financiële middelen op structurele basis om de achterstand qua aanwervingen en investeringen op te vangen. 
  • De Belgische regering, via bevoegd minister Bellot, moet zorgen dat de Europese besparingsdrang op de kosten wordt stopgezet. Verder besparen kan niet langer, het is voor een groot deel hieraan te wijten dat Belgocontrol te weinig investeerde in mensen, middelen en systemen. Een alternatief kan zijn – indien ze de commerciële luchtvaartmaatschappijen willen steunen – dat het inkomstenverlies van Belgocontrol wordt gecompenseerd door de overheid met bijkomende toelagen.