Sectorcao haven van Antwerpen ondertekend

Haven Antwerpen
Op 12 december werd de lokale cao voor de havenarbeiders van de haven van Antwerpen getekend. Na het ondertekenen van de nationale cao op 30 augustus (met ondermeer 1,1% loonsverhoging vanaf 1 september 2017 en een verhoging van de niet recurrente premie) werden de onderhandelingen aangevat. 
Vermits de loonmarge al volledig door de nationale cao werd besteed, werd de nadruk gelegd op kwalitatieve items. Volgende resultaten werd geboekt specifiek voor de haven van Antwerpen: 
  • De tweede individuele pensioenpijler wordt verhoogd naar 1,75%; de bestaande afdracht van 3,15% blijft gehandhaafd. 
  • Er wordt verder onderhandeld in een werkgroep over volgende onderwerpen om tegen eind januari 2018 resultaten te boeken inzake:
    • De herwaardering van de beroepscategorie kuiperij zodat deze functie aantrekkelijker wordt. 
    • Een omkaderings-cao om de gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën te bespreken. 
    • Statuut van de natiebazen te herbekijken zodat misbruiken worden uitgesloten. 
  • Toekenning van rang A op moment van de definitieve erkenning. Dit om de instroom van nieuwe kandidaat havenarbeiders aantrekkelijker te maken. De duur om tijdelijk afwezig te zijn (bevriezen boek) wordt terug beperkt naar 1 jaar. 
  • cao met verminderde arbeidsprestaties met 1/2 of 1/5 mits een loopbaan van 35 jaar in kader van een landingsbaan. 
Indien u meer informatie wenst, aarzel niet contact te nemen met ons secretariaat te Antwerpen.