Internationale vakbonden solidair met Spaanse havenarbeiders

ITF-solidarity-150
Deze week komen vakbonden voor havenarbeiders en zeevaarders vanuit de hele wereld samen in Kaapstad, Zuid-Afrika voor de internationale conferentie van ITF. Eén van de thema’s die er besproken worden, is de nieuwe havenwetgeving in Spanje, waardoor 6.500 dokwerkers hun job dreigen te verliezen. De deelnemers, waaronder ACV-Transcom, betuigen allen hun solidariteit met hun Spaanse collega’s. De Spaanse dokwerkers zijn sinds maandag in staking tegen de nieuwe wet. 
Net als ons land werd Spanje in 2014 door Europa in gebreke gesteld voor onregelmatigheden met de organisatie van de havenarbeid. Na lange onderhandelingen en een referendum bij de havenarbeiders zelf, kreeg ons land op 17 mei te horen dat de voorgestelde aanpassingen aan onze havenwet (de wet Major) door Europa werden goedgekeurd en de ingebrekestelling werd ingetrokken. 
Niet zo voor de Spaanse dokwerkers. De Spaanse regering ging veel verder inzake een liberalisering van haar havens dan het arrest van het Europees Hof vereiste. Ondanks het feit dat de vakbonden Coordinadora, UGT en CO.OO een plan hadden voorgesteld, dat in grote mate tegemoet kwam aan de verzuchtingen in de veroordeling. 
Maar de minister van Openbare Werken paste de havenwet aan, die het mogelijk maakt dat liefst 50% van alle havenactiviteiten in de toekomst niet langer aan dokwerkers zou moeten worden toegekend. Daardoor zijn de jobs van 6.500 dokwerkers bedreigd ,die geen enkel recht kunnen doen gelden op toekomstige tewerkstelling en dreigt de ontmanteling van alle verworven loon-en arbeidsvoorwaarden. Ook maken de vakbonden zich terecht zorgen over de veiligheid in de havens, indien een groot deel van de activiteiten, waaronder lashing, niet meer door hiertoe opgeleide havenarbeiders zou moeten worden gedaan. 
Er is echter meer aan de hand. Spanje lijkt gebruik te maken van Europa om een verkoop van de havens, die nu nog worden uitgebaat door de lokale autoriteiten, te motiveren bij de bevolking, en dit op de rug van de goed georganiseerde dokwerkers. De uitbating zou volledig worden overgeheveld naar de privésector. Er zou zelfs al een deal bestaan met een bank, JP Morgan wordt genoemd, om de havens op de markt te gooien. Het centraal gezag in Madrid, niet echt geliefd door de autonome regio’s, kan hiermee de macht van de regio’s verminderen en een aanzienlijk deel van haar openbare schuld oplossen. 
Vakbonden overal ter wereld spannen al weken samen in hun verzet tegen deze nieuwe Spaanse wet. Ook de ITF-leden keurden op de conferentie in Kaapstad een motie goed waarin ze alle vakbonden oproept hun solidariteit te betuigen met de Spaanse dokwerkers en hun acties te steunen. Ze steunt eveneens de beslissing van ETF en IDC om niet meer deel te nemen aan de Europese sociale dialoog zolang er geen oplossing is voor het conflict met de Spaanse havenarbeiders, in overleg met de sociale partners. 
“ITF verzet zich tegen de afbraak van rechten, tegen het verlies van jobs, tegen de organisatie van sociale dumping, tegen de creatie van onveilige werkomstandigheden”, zegt Paddy Crumlin, voorzitter van de ITF dockers section in een video-boodschap. Bovendien gaat wat vandaag in Spanje gebeurt, niet enkel over de Spaanse havenarbeiders. Eens de liberaliserings- en dereguleringslogica zich in de Spaanse havens heeft gesettled, zullen ook andere havens hieraan ten prooi vallen.

Lees hier de volledige motie
Bekijk "El mensaje de ITF y ETF a los portuarios españoles"