Havenbus brengt zeemanshuis naar bemanning

Seamencentre
In de haven van Zeebrugge kunnen zeelieden vanaf 2 mei met een nieuw busje tussen de verschillende terminals en het zeemanshuis pendelen. Vrijwilligers zullen in de toekomst ook bezoeken aan boord brengen en zo het zeemanshuis tot bij hen brengen. Het busje is een geschenk van het ITF Seafarer’s Trust, dat wereldwijd lokale initiatieven steunt ten voordele van zeelieden. 
Op woensdag 2 mei ontving Erna Vienne, voorzitter van het ‘Seamencentre Zeebrugge’, het zeemanshuis in Zeebrugge, plechtig de sleutels van het nieuwe havenbusje uit handen van Kurt Callaerts, algemeen sectorverantwoordelijke maritiem-luchtvaart bij ACV-Transcom, namens het ITF Seafarers’ Trust. Dat fonds van de internationale koepelorganisatie van transportvakbonden wereldwijd (ITF) kocht voor de derde keer het busje aan voor de haven van Zeebrugge opdat de zeelieden makkelijker en sneller van en naar het zeemanshuis kunnen pendelen. Het zal dagelijks volledig gratis de verschillende terminals in de haven van Zeebrugge aandoen om hen op te pikken en af te zetten. 
Voor de zeelieden betekent deze dienstverlening een enorme en gewaardeerde meerwaarde. Het zeemanshuis is een plek waar ze bij aankomst in de haven terecht kunnen voor o.a. ontspanning, morele en materiële steun. “Hier vindt de bemanning wat afwisseling in hun drukke en soms eentonige werkomgeving. Dat draagt bij aan hun welzijn en gezondheid”, zegt Kurt Callaerts. Maar het busje zal het zeemanshuis in zekere zin ook naar het schip brengen. 
Erna Vienne: “Omdat we vaststellen dat de zeelieden door hun drukke vaarschema’s nog moeilijk tijd vinden om naar het Seamencentre te komen, willen we onze dienstverlening uitbreiden. Vrijwilligers zullen de mensen ook aan boord bezoeken. Deze vrijwilligers brengen niet enkel een vriendelijk gezicht en een luisterend oor, ze zullen tevens telefoonkaarten en snoepgerief aanbieden tijdens hun bezoek.” De bus zal ook voor scheepsbezoeken worden ingezet. 
Ook volgens het ITF Seafarers Trust zelf is een goed functionerend zeemanshuis essentieel voor elke haven ter wereld. “90 % van alle consumptiegoederen wordt immers over zee getransporteerd. De zeelieden vormen een belangrijk onderdeel in dit netwerk. Om die reden financieren we projecten die in het belang van hun gezondheid en welzijn zijn.” 
De werking van het Seamencentre wordt gedragen door een groot aantal vrijwilligers, die zich hiervoor dagelijks inzetten. 
Meer info over het Seamencentre Zeebrugge www.seamencentre-zeebrugge.be