Personeelstekort North Sea Port door werkomstandigheden

Haven van Vlissingen
North Sea Port, de fusiehaven tussen Gent, Vlissingen en Terneuzen, heeft vorig jaar opnieuw recordcijfers gehaald, zo klonken de hoera-berichten van de ceo’s op hun nieuwjaarsrecepties. Er is echter ook een ‘maar’ aan het verhaal, want blijkbaar vindt men niet voldoende personeel voor de bedrijven die zich in de haven willen vestigen. De oorzaak daarvan is echter niet moeilijk te achterhalen. De slechtere Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden en de slechtere regulering op vlak van veiligheid maken de haven niet aantrekkelijk voor havenarbeiders. Dat de fusie zou leiden tot deze toestand is iets waar ACV-Transcom vanaf het begin voor waarschuwde. 
Het tekort aan personeel situeert zich voornamelijk in het gedeelte Vlissingen van North Sea Port. Het zou gaan over een 50-tal dossiers waarbij naar North Sea Port wordt gekeken. De officiële verklaring hiervoor zou de lage werkloosheidsgraad in de regio zijn, maar het is duidelijk dat er meer aan de hand is, en dat de bedrijven daar zelf verantwoordelijk voor zijn.
ACV-Transcom was altijd al erg behoedzaam rond de fusie tussen de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Niet omdat voor ons samenwerken niet zou lonen, integendeel. Wel omdat we het betreurden dat de samenwerking met de Nederlandse havens wel mogelijk was, terwijl een verregaande samenwerking tussen de Belgische havens maar niet lijkt te lukken. Dat is op zijn minst vreemd want net die Nederlandse havens snoepen een deel van de activiteiten van onze Belgische havens af, maar niet alleen vanwege een zogezegd betere ligging, maar omdat in Nederland weinig of geen sprake is van een degelijke regulering van de loon-, arbeids- en veiligheidsomstandigheden, terwijl in ons land de wet op de havenarbeid geldt, die de werknemers zo goed als mogelijk beschermt tegen sociale dumping en een degelijke opleiding vooropstelt, wat voor meer veiligheid zorgt. Bijgevolg is de arbeid aan Nederlandse voorwaarden een pak goedkoper dan in onze Belgische havens. 
ACV-Transcom heeft dan ook vanaf het begin ervoor gewaarschuwd dat de fusie er niet mag toe leiden dat arbeidsvoorwaarden worden afgebouwd. Maar net dat lijkt nu het probleem te zijn. Minderwaardige contracten, interimarbeid, deeltijdse contracten, oproepcontracten, weinig tot geen goede opleidingen, enzovoort maken dat er heel wat mensen – zowel Nederlanders als Belgen – afhaken voor tewerkstelling in die havens of dat ‘gedeelte’ van North Sea Port. 
Als North Sea Port zich wil sterk maken dat ze inderdaad afdoende personeel vinden om die jobs in te vullen, zal enkel het kopiëren van ons Belgische systeem van de havenarbeid, de goede afspraken die worden gehanteerd, de structurele veiligheidsdiensten die toekijken op de werkzaamheden en een goede stabiele verloning maken dat er genoeg personeel zal gevonden worden.