Extra bescherming voor scheepslui

scheepslui
Sinds 18 januari moeten schepen uit landen die de Maritime Labour Convention 2006 (MLC) hebben geratificeerd hun bemanning verzekeren voor de kosten van crew abandonment. 
In de Belgische havens komt deze problematiek bijna jaarlijks aan bod. Een rederij gaat failliet, kan de financiële verantwoordelijkheid niet meer dragen, trekt de handen terug van de bemanning en het schip. ACV Transcom heeft de laatste jaren bemanningen gesteund in Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Brugge en Oostende. 
Christian Roos, ITF inspector voor ACV-Transcom, zegt: “In de praktijk kampt een achtergelaten bemanning met onbetaalde lonen, tekort aan voeding, verwarming en elektriciteit ontbreken en de onmogelijkheid om naar huis af te reizen. Verder is er nog de isolatie en de familie die niks meer kunnen betalen omdat er maanden loonachterstand is. De MLC bood reeds garanties met betrekking tot loon en repatriatie. Maar wanneer de rederij insolvent is en de betrokken autoriteiten nemen geen verantwoordelijkheid op, kan het maanden duren alvorens er een oplossing komt.” Wanneer de rederij niet meer financieel kan instaan voor de repatriatie van de bemanning, of indien ze de bemanning niet meer kunnen ondersteunen of indien ze eenzijdig alle banden met de bemanning verbreekt met inbegrip van 2 maanden achterstand in de uitbetaling van lonen, spreekt men van een abandoned ship. 
De nieuwe MLC bepalingen verplichten rederijen om een verzekering af te sluiten die de betaling van 4 maanden loon afdekt, de kosten van repatriëring, voeding, indien nodig kledij, accommodatie, drinkwater, brandstof om de levensstandaarden aan boord te onderhouden en de nodige medische zorgen. En dit van toepassing vanaf het moment van abandonment tot thuiskomst. 
Christian Roos besluit: “Deze nieuwe MLC bepalingen bieden bemanningsleden de extra bescherming die ze hard nodig hebben. Het niet uitbetalen van lonen en repatriatie is een terugkerende probleem. In 2016 werd na mijn tussenkomst 690.000 US Dollar niet uitbetaalde lonen aan bemanning uitgekeerd. Wereldwijd werd na tussenkomst van ITF Inspectors in de eerste 10 maanden van 2016 reeds 31.5 miljoen US Dollar aan niet betaalde lonen uitgekeerd.”