Europa trekt ingebrekestelling tegen havenarbeid in

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-BTB, ACV-Transcom, ACLVB
Beste, 
De ingebrekestelling die de Europese Commissie in maart 2014 startte tégen de Belgische havenarbeidsorganisatie werd vandaag eindelijk behandeld op de Raad van Europese Transportcommissarissen en werd door de Europese Commissie eindelijk INGETROKKEN! 
De onderhandelde oplossing die in samenwerking met minister van werk Kris PEETERS en de sociale partners werd bereikt en die werd goedgekeurd door de havenarbeiders in een Referendum in juni vorig jaar werd na lang wachten en tot spijt van wie het benijdt eindelijk goed bevonden door Europa. 
Hiermee kunnen we dit belangrijk Europees dossier dan ook eindelijk afsluiten; als havenvakbonden hebben we – samen met jullie – onze verantwoordelijkheden genomen in het belang van onze dokwerkers ! 
Zoals afgesproken hebben de havenvakbonden samen met de werkgeversorganisaties en de medewerkers van het Kabinet PEETERS donderdagvoormiddag (18/5) een afspraak op het kabinet van Transportcommissaris BULC om verdere verduidelijkingen te bekomen. 
De havenvakbonden zullen de werkgevers wijzen op hun belofte die werd gedaan in ’t kader van de onderhandelde oplossing, nl. de Compensatiefondsen van Bestaanszekerheid te garanderen t/m 2021, alsook het systeem V.A. (Verminderd Arbeidsgeschikt) vanaf 55 jaar te verlengen t/m 2021. 
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België houdt er aan alle havenarbeiders te bedanken voor het geduld en het vertrouwen dat zij hebben opgebracht in dit aanslepend Europees dossier ! 
Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België 
Voor ABVV-BTB, Marc LORIDAN, Monique VERBEECK
Voor ACV-Transcom,  Marc SOENS, Joris KERKHOFS
Voor ACLVB, Erik QUISTHOUDT  

Lees het pamflet: 
Wet Major