Homans wil akkoord Vlaams ambtenarenstatuut niet op papier

kustloods
Op dinsdagavond 17 september bereikten de ACV, ACOD en VSOA een akkoord met minister Homans over de aanpak van de hervorming van het statuut van de Vlaamse ambtenaren. Er zal een werkgroep komen en de minister beloofde om ernstig rekening te houden met onze bekommernissen. Ze weigerde wel de afspraken op papier te zetten. ACV-Transcom volgt het dossier verder met argusogen op. Ze bedankt ook iedereen voor de steun aan de acties van de voorbije dagen.
Maandag lanceerde ACV-Transcom binnen de Maritieme Dienstverlening en Kust met al haar leden en de werknemers acties tegen de onaanvaardbare voorstellen en werkwijze die de Vlaamse Regering en minister Homans hanteert om het statuut van de Vlaamse ambtenaren te ondergraven. Echter - meermaals verkeerd weergegeven in de media de afgelopen dagen - was het dus geen actie van loodsen alleen. Neen, het was een gedragen actie van de ganse personeelsgroep binnen het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, zijnde de dienst kust, scheepvaartbegeleiding, vloot én het loodswezen. Van beddemakers over matrozen, loodsdienst- en rededienstcoördinatoren, schippers en mensen aan de wal tot de loodsen. Iedereen deed zijn en haar duit in het zakje om de actie te dragen. 
Politici, belangengroepen en werkgevers die zich de afgelopen uren persé in de belangstelling wilden werken om met oneliners en idiote stellingen naar buiten te komen, hebben de zaak niet vooruit geholpen… Hun tussenkomsten getuigen trouwens veelal ook van een gebrek aan realisme en kennis van de sector. 
Op het kabinet Homans werd gisterenavond een akkoord gevonden tussen ACOD, VSOA en ACV omtrent de onverteerbare werkwijze die werd gehanteerd voor de hervorming van het statuut van de Vlaamse ambtenaren. Het agendapunt inzake hervormingen van het statuut wordt van de agenda van het Sectorcomité gehaald. Er zal een werkgroep komen die enerzijds de timing zal bepalen voor bespreking van het dossier “statuut” en de minister beloofde om ernstig rekening te houden met onze bekommernissen. Deze werkgroep zal wekelijks samen komen, een eerste keer reeds volgende week. Ze weigerde echter deze afspraken op papier te zetten. Iets wat naar onze gewoonte niet meteen gangbaar is. Echter de collega’s van VSOA, ACOD en ACV Openbare Diensten maken zich echter sterk dat minister Homans haar woord zal houden… 
Binnen dit kader besloot ACV-Transcom de acties bij de Maritieme Diensten en Kust op te schorten en • de evolutie en voortgang van deze werkgroep nauwlettend in het oog te houden, los van de andere bonden. • indien nog maar er een vermoeden is dat Homans haar belofte niet houdt, we als ACV-Transcom meteen én voor onze personeelsgroepen en leden zullen zorgen, zonder te stoppen tenzij concrete en harde toezeggingen op papier. Ons geloof in dit soort papierloze afspraken is niet bijster groot, maar ACV-Transcom is van oordeel dat we het een kans moeten geven. 
ACV-Transcom dankt iedereen – vrijgestelden, militanten, leden én niet-leden – voor de steun de afgelopen uren en dagen voor wat betreft de voorbereidingen én het effectief uitvoeren. Laat ons hopen dat een reactivering van de aanzegging (of schorsing van de schorsing van de acties) niet nodig is. Wij zullen alleszins met argusogen dit dossier volgen!