ACV-Transcom kritisch voor snelle heropstart beloodsing

jol
Een jol, een kleine boot waarmee loodsen in de haven naar een vaartuig worden gebracht om dat veilig in of uit de haven te loodsen, kapseisde maandagochtend vroeg. Gelukkig konden de twee bemanningsleden uit het water worden gehaald. Wel stelt ACV-Transcom zich ernstige vragen bij de snelle hervatting van de beloodsingen, zonder de oorzaak van het ongeval te kennen. 
Een Nederlandse loods en twee bemanningsleden die met een jol - een kleine speedboat - van het moederschip ‘Wandelaar’ naar het te beloodsen schip voeren, belandden maandagochtend in zee. De drenkelingen werden gered door hun collega’s en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar ze het inmiddels wel stellen. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend, en moeten verder onderzocht worden door de bevoegde instanties. Wel blijkt nu al dat het systeem dat de jol normaal automatisch doet omdraaien, niet heeft gewerkt. Ook de lichtjes van de zwemvesten van de matrozen werkten niet. 
Toch werden de jolbeloodsingen zeer snel na het ongeval terug opgestart. ACV-Transcom stelt zich ernstige vragen bij deze beslissing zonder de oorzaak te kennen waarom het systeem niet werkte. Ook de informatiedoorstroming naar betrokken operationele personeelsleden was onvoldoende. ACV-Transcom zal de kwestie aankaarten in het overlegorgaan van Vloot (een entiteit van de Vlaamse overheid die deel uitmaakt van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kusten) en het loodswezen. 
Voor ACV-Transcom is het duidelijk dat er niet mag worden bespaard op personeel en op veiligheidsmateriaal. Bij dit ongeval blijkt eens te meer dat de vraag van ACV-Transcom in het overleg binnen de entiteit Vloot om reddingsvesten met een zg. personal location beacon (PLB)te voorzien voor iedereen, inclusief voor matrozen geen overbodige eis was. Maar het werd binnen Vloot steeds geweigerd. ACV-Transcom vraag dat de investeringen binnen de Maritieme Dienstverlening en Kust continu zouden blijven, net als blijvende investeringen in de vernieuwing van de vloot. 
Verder is het ook glashelder dat de industrie geen grip mag krijgen op de veiligheid en toegang tot onze havens. Elke mogelijk privatiseringspoging zal resulteren in minder investeringen in veiligheid en het risico op incidenten nodeloos verhogen ten nadele van de veiligheid van mensen, omgeving, milieu en toegang tot onze belangrijkste economische poorten. De private markt zal – nog meer als vandaag – de druk opdrijven om zelfs na zware incidenten de activiteiten indien mogelijk te hervatten. Dit met alle risico’s en gevaren voor de toegang tot onze havens en dus onze economie.