Doorbraken in veiligheidsdossiers Vloot

Ravelingen
Op 13 en 14 juli voerde ACV-Transcom de druk op bij de Dienst Afzonderlijk Beheer (DAB) VLOOT* vanwege het gevaarlijk werk waar bemanningen mee te maken hebben op de vaartuigen en de gebreken aan de redeboot Ravelingen die al jaren aanslepen. Vorige vrijdag kwamen er alsnog voor beide dossiers afspraken uit de bus. 
Rond de gebreken van de redeboot Ravelingen, problemen die al van december 2014 aanslepen en de veiligheid in het gedrang brengen, werd een duidelijke kalender afgesproken rond het oplossen van deze tekorten. 
Dankzij de tussenkomsten van ACV-Transcom op o.a. het overleg en door het opdrijven van de druk op 13 juli, werd rond de risico’s voor bemanning voor het overboord terechtkomen gezorgd dat er een doorgedreven project zal plaatsvinden om de veiligheid van de bemanningen nog te verhogen via een nieuw soort lifeline die aan boord worden gezet waardoor de overstap van de ene handrianrail naar de andere overbrugbaar is zonder de verankering aan het vaartuig te moeten onderbreken. 
Voor de problematiek van de ontgassingen waar giftige stoffen vrijkomen is helaas nog steeds geen sluitende oplossing voorhanden. Ook dit is een probleem dat ACV-Transcom al sedert 2015 aankaart bij verscheidene instanties en ministers. We zetten ermee door. 

*VLOOT is een rederij gespecialiseerd in overheidsvaartuigen. Ze maakt via het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust deel uit van de Vlaamse overheid en staat mee in voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Ze richt zich voornamelijk op de publieke sector, maar het komt voor dat de private sector ook wenst gebruik te maken van de specifieke kennis van VLOOT. VLOOT zet een veertigtal vaartuigen in en stelt meer dan 500 collega's te werk op vijf verschillende locaties: Oostende, Nieuwpoort, Antwerpen, Gent en Vlissingen. 

Lees ook: