Maritiem

Havenarbeiders
De laatste dagen* is er weer maar eens een nieuw offensief gestart op de wet van de havenarbeid en het logische en gestructureerde systeem van de werking in onze havens door een handvol kapitalistische personen. Deze enkelingen lijken zich niet te kunnen neerleggen bij het feit dat de goede economische cijfers van onze havens te danken zijn aan de bewezen hoge productiviteit en goede scholing van onze havenarbeiders, en een degelijk sociaal overleg. ACV-Transcom is deze steeds terugkerende aanvallen beu.
Lees meer
Haven van Vlissingen
North Sea Port, de fusiehaven tussen Gent, Vlissingen en Terneuzen, heeft vorig jaar opnieuw recordcijfers gehaald, zo klonken de hoera-berichten van de ceo’s op hun nieuwjaarsrecepties. Er is echter ook een ‘maar’ aan het verhaal, want blijkbaar vindt men niet voldoende personeel voor de bedrijven die zich in de haven willen vestigen. De oorzaak daarvan is echter niet moeilijk te achterhalen. De slechtere Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden en de slechtere regulering op vlak van veiligheid maken de haven niet aantrekkelijk voor havenarbeiders. Dat de fusie zou leiden tot deze toestand is iets waar ACV-Transcom vanaf het begin voor waarschuwde.
Lees meer
Woensdag 14 november overleed in de haven van Dublin een bemanningslid van een containerschip door een ongeval bij het vastmaken van een container. Het bewijst nog maar eens dat lashing gevaarlijk en gespecialiseerd werk is, dat door hiervoor opgeleide havenarbeiders moet worden gedaan. De Internationale Transportwerkersfederatie (ITF) en ACV-Transcom leven mee met de familie van de man.
Lees meer
Buildrager2
Op maandag 8 oktober plaatste men de “Buildrager”, symbool van de Antwerpse havenarbeider terug in het stad. Voorlopig nog op het nieuwe Schengenplein, tegenover het nieuwe schaftlokaal van de havenarbeiders op het Eilandje. Als de renovatie van het Antwerpse stadhuis is afgelopen, beloofde men dat het beeld van de “Buildrager” ook naar het hart van de stad zal terugkeren.
Lees meer
kustloods
Op dinsdagavond 17 september bereikten de ACV, ACOD en VSOA een akkoord met minister Homans over de aanpak van de hervorming van het statuut van de Vlaamse ambtenaren. Er zal een werkgroep komen en de minister beloofde om ernstig rekening te houden met onze bekommernissen. Ze weigerde wel de afspraken op papier te zetten. ACV-Transcom volgt het dossier verder met argusogen op. Ze bedankt ook iedereen voor de steun aan de acties van de voorbije dagen.
Lees meer
loodsen 150
Sedert enkele weken rommelt het weer binnen de dienst afzonderlijk beheer Loodswezen (DAB Loodswezen), een onderdeel van het Agentschap Maritieme Dienst en Kust (MDK). De laatste dagen wakkerde de onrust verder aan en komen we weer terecht in een Enkel door het laten terugkeren van de rede en rust kunnen we de Gordiaanse knoop in de maak ontwarren. Niemand zal beter worden van een totale impasse. Noch de havens; noch onze havenarbeiders; noch de overheid; noch de scheepsbemanningen; noch de medewerkers bij de andere afdelingen en DAB’s of noch de kust-, rivier-, zee- en kanaalloodsen.
Lees meer
Seamencentre
In de haven van Zeebrugge kunnen zeelieden vanaf 2 mei met een nieuw busje tussen de verschillende terminals en het zeemanshuis pendelen. Vrijwilligers zullen in de toekomst ook bezoeken aan boord brengen en zo het zeemanshuis tot bij hen brengen. Het busje is een geschenk van het ITF Seafarer’s Trust, dat wereldwijd lokale initiatieven steunt ten voordele van zeelieden.
Lees meer
Haven van Antwerpen
Vandaag werd op het Antwerpse stadhuis het langverwachte Stroomplan voorgesteld om de drugstrafief naar Antwerpen aan te pakken. De afgelopen periode werd in deze discussie maar al te vaak verwezen naar de havenarbeiders. Sommigen gingen té ver en stigmatiseren de havenarbeiders constant met een verscholen electorale agenda, om politieke spelletjes te spelen en/of de wet op de havenarbeider nog maar eens onder druk te zetten.
Lees meer
Zondag 21 januari lanceerde één van de lijfeigenen van de N-VA top nog maar eens een aanval op de havenarbeiders en de havenarbeid. Ondertussen is schijnbaar alles wat fout is of misdadig is volgens N-VA, maar ook Open VLD de schuld van de wet op de havenarbeid of de havenarbeiders. Men vergeet wel te zeggen dat jaar na jaar in al onze havens records worden gebroken en dat dit de Belgische economie en de welvaart van onze land geen windeieren legt.
Lees meer
Haven van Antwerpen
Sinds eind vorige week laait het debat rond het al of niet uitbreiden van de Antwerpse haven weer op. Aanleiding is de discussie rond het aanleggen van het Saeftinghedok voor containerbehandeling. Er zijn veel pro’s, contra’s en meningen. Wat duidelijk is voor ACV-Transcom is dat de Antwerpse haven én in uitbreiding onze maritieme industrie dé motor is van onze nationale economie. Daar speel je niet mee, daar zoek je oplossingen voor. Indien onze economische motoren sputteren of op hetzelfde toerental draaien, speel je met onze nationale welvaart. Niet hoger schakelen zorgt trouwens ook voor stilstand of zelfs achteruitgang. Niemand zal daar beter van worden. We roepen de Vlaamse Regering dan ook op om eindelijk in dit dossier verantwoordelijkheid te tonen, beslissingen te nemen en duidelijkheid te scheppen.
Lees meer
Haven Antwerpen
Op 12 december werd de lokale cao voor de havenarbeiders van de haven van Antwerpen getekend. Na het ondertekenen van de nationale cao op 30 augustus (met ondermeer 1,1% loonsverhoging vanaf 1 september 2017 en een verhoging van de niet recurrente premie) werden de onderhandelingen aangevat. Vermits de loonmarge al volledig door de nationale cao werd besteed, werd de nadruk gelegd op kwalitatieve items. Volgende resultaten werd geboekt specifiek voor de haven van Antwerpen:
Lees meer
Haven Gent
Na maandenlange onderhandelingen is “North Sea Port”, de fusie tussen de Gentse haven en de Nederlandse haven van Zeeland een feit. ACV-Transcom vindt de nieuwe samenwerking een goede zaak. Deze grensoverschrijdende samenwerking kan zeker heel wat voordelen hebben. Toch hebben we o.a. in de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de fusie.
Lees meer
De procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie tégen onze Belgische havenarbeidsorganisatie, die – na lang en moeizaam onderhandelen en een positief resultaat van het Referendum in juni 2016 onder onze havenarbeiders – uiteindelijk pas werd stopgezet in mei dit jaar, is nauwelijks verteerd of NIEUWE AANVALLEN WORDEN ALWEER INGEZET !
Lees meer
kandidaat havenarbeiders
OKT 25

‘Die stevige opleiding is terecht’

De Haven van Antwerpen wil in 2018 ruim 600 havenarbeiders aanwerven. ACV-Transcom helpt mee zoeken naar kandidaten.Ook Kim Paenen meldde zich drie jaar geleden bij ACV-Transcom om zich kandidaat te stellen. Na het slagen in een aantal testen en het volgen van een opleiding en een tijdelijke erkenning werkt ze er nu al bijna drie jaar. ‘Nog altijd met veel plezier, voor mij is dit een ideale job.’  Kijk hier hoe je je ook kandidaat kan stellen. 
Havenarbeiders
Op 30 augustus werd het nationaal sociaal akkoord 2017-2018 van toepassing voor de Havenarbeiders, Vaklui en Logistieke werknemers tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens ondertekend in het paritair comité. Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) voorzag in een loonmarge van 1,1% te onderhandelen voor alle sectoren. Deze zeer beperkte onderhandelingsmarge en het behalen van de volledige invulling van de 1,1 was dan ook de reden dat het resultaat van de CAO-besprekingen opnieuw niet werd voorgelegd in een referendum.
Lees meer
De Europese havenarbeiders zijn de aanvallen op de rechten en sociale bescherming van havenarbeiders en werknemers in andere sectoren die in heel Europa bezig zijn, beu. Europa moet dringend haar sociale gelaat laten zien, willen ze het vertrouwen van de burgers terugwinnen, vinden ze. Vanuit een sterke solidaire traditie voeren ze op donderdag 29 juni informatieve acties bij verschillende bedrijven in de haven.
Lees meer
ITF-solidarity-150
Deze week komen vakbonden voor havenarbeiders en zeevaarders vanuit de hele wereld samen in Kaapstad, Zuid-Afrika voor de internationale conferentie van ITF. Eén van de thema’s die er besproken worden, is de nieuwe havenwetgeving in Spanje, waardoor 6.500 dokwerkers hun job dreigen te verliezen. De deelnemers, waaronder ACV-Transcom, betuigen allen hun solidariteit met hun Spaanse collega’s. De Spaanse dokwerkers zijn sinds maandag in staking tegen de nieuwe wet.
Lees meer
Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-BTB, ACV-Transcom, ACLVB: De ingebrekestelling die de Europese Commissie in maart 2014 startte tégen de Belgische havenarbeidsorganisatie werd vandaag eindelijk behandeld op de Raad van Europese Transportcommissarissen en werd door de Europese Commissie eindelijk ingetrokken!
Lees meer
loodsen 150
Op een speciaal bij elkaar geroepen sectorcomité XVIII, het onderhandelingscomité met de Vlaamse Regering, werd op 15 mei een akkoord over de duurzame organisatie van het loodswezen gevonden. Een dossier waar delen al aansleepten van 2012 en zaken die dienden uitgewerkt in het kader van het akkoord gesloten op “’t schoon verdiep” in maart 2016. ACOD, VSOA en ACV-Transcom gaven – elk met hun bedenkingen en opmerkingen hun fiat. ACV-Transcom is gedurende de hele periode trouw gebleven aan de eisen en ingenomen positie. Op een consequente en constructieve manier hebben we al deze tijd gepoogd het globale dossier in ieders belang te finaliseren zoals een schip dat in de haven wordt geloodst.
Lees meer
Maersk
Vorige week kondigde de Deense rederij Maersk aan dat zij twee lijndiensten zou verleggen. Bepaalde bronnen beweren dat de recente loodsenacties hiervoor de aanleiding zouden zijn. Voor ACV-Transcom is het verwijzen naar de loodsenacties een goedkoop excuus en zijn er andere redenen.
Lees meer
Loodsen
In verschillende media werpt het havenbedrijf Antwerpen zich op inzake verschillende belangrijke én delicate havendossiers zoals de duurzame reorganisatie van het loodswezen en de ingebrekestelling van de havenarbeid. Het havenbedrijf wil zich opwerpen als bemiddelaar, maar doet door de boude uitspraken het tegenovergestelde. Bewust of incompetent, dat is de vraag…
Lees meer
Spaanse dokwerkers
6.500 Spaanse havenarbeiders dreigen hun job te verliezen. De Spaanse regering kondigde drie weken geleden een wet aan die de pool zou opdoeken. Hiermee wil ze tegemoet te komen aan het Europees hof dat Spanje in 2014 veroordeelde voor onregelmatigheden met de organisatie van de havenarbeid in Spaanse havens. ACV-Transcom steunt de Spaanse collega’s.
Lees meer
kustloods
ACV-Transcom is niet tegen het principe van multivalentie, waardoor het onderscheid tussen de verschillende loodsen stelselmatig zou verminderen, maar heeft nog wel veel vragen bij het concept van minister Weyts dat nu voorligt. Voor ons is het duidelijk dat er nog veel overleg en bijsturing nodig is. We willen wel dat de andere partners mee werkt om het akkoord dat we vorig jaar sloten met de overheid uit te voeren.
Lees meer
scheepslui
Sinds 18 januari moeten schepen uit landen die de Maritime Labour Convention 2006 (MLC) hebben geratificeerd hun bemanning verzekeren voor de kosten van crew abandonment.
Lees meer
Maritime Round Table
Van 17 tot 24 september waren een aantal van onze militanten van de sector maritiem in Montréal voor een internationale “Ronde Tafel’. Ze spraken er over de toekomst van de vakbonden, en het betrekken van jonge mensen bij het vakbondswerk. En ze bereikten zelfs onmiddellijk succes, want nog tijdens een betoging voor het behoud van de cabotagewet kregen de Canadese vakbonden een bericht van het ministerie dat ze bereid zijn hierover te praten!
Lees meer
Kranen haven
Het akkoord tussen de sociale partners en de werkgevers over wijzigingen aan de Wet Major is positief onthaald door Europees Commissaris voor transport Bulc. Zij zei dat op het plan op alle punten van de ingebrekestelling een antwoord biedt, zo liet minister van Werk Kris Peeters weten na zijn onderhoud met de commissaris. Een succes voor het sociaal overleg, en een goede samenwerking met de havenarbeiders zelf, die het plan in een referendum ook hadden goedgekeurd.
Lees meer
Kranen haven
Op woensdag 15 juni 2016, telde een gerechtsdeurwaarde onder toezicht van bestuursleden van de drie vakorganisaties uit de verschillende Belgische Zeehavens, de binnen gekomen antwoorden m.b.t. de Europese ingebrekestelling tegen de Belgische havenarbeidsorganisatie. Deze schriftelijke ledenraadpleging werd op 31 mei 2016 gericht aan de leden havenarbeiders van het algemeen contingent, tewerkgesteld in de verschillende Belgische Zeehavens.
Lees meer
Themadag Internationaal werk 2
Op 8 maart vond in de Haven van Antwerpen onze themadag voor een wereldwijde eerlijke havenarbeid plaats. Daar werden de resultaten van de werkgroep internationaal werk aan onze militanten uit de drie havens voorgelegd. De werkgroep, intussen omgedoopt tot Transcom Internationaal Netwerk (TIN), zal in de toekomst verder werken aan de verbetering van de werk- en leefomstandigheden van havenarbeiders, binnen een wereldwijde samenwerking en solidariteit.
Lees meer
Na 20 uur onderhandelen op het stadhuis van Antwerpen bereikten de Beroepsvereniging voor de loodsen, de vakbonden en minister Weyts een overeenkomst. Daarmee komt er ook een einde aan de stakingsactie in de haven. De discussies gingen over hogere loodspremies, efficiëntieverbeteringen en de eindeloopbaanregeling. Eerst zullen we nu onze achterban inlichten over het bereikte akkoord.
Lees meer
actie havenarbeiders klein
Omstreeks 15.00u ontving ACVTranscom de betoging voor de vakbonden van een 40-tal dokwerkers. De actie werd georganiseerd vanuit een facebookpagina waarvan in de loop der tijd het aantal volgers en leden explodeerde. Met de actie wilden de actievoerders laten zien dat ze erg ongerust zijn over het behoud van het statuut van havenarbeider. "We begrijpen deze ongerustheid, en wilden vandaag tonen dat we hen zeker niet vergeten", aldus algemeen sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts, die symbolisch een vergeet-me-nietje kreeg aangeboden.
Lees meer
Kranen haven
Op woensdagvoormiddag 13 januari kwamen de vakbonden van de havens in gemeenschappelijk front samen met de werkgeversorganisaties en medewerkers van het Kabinet van Minister van Werk Kris Peeters om het voorstel van Peeters m.b.t. de ingebrekestelling vanuit de Europese Commissie verder te bespreken.
Lees meer
Groepsfoto vakbonden north range
De havenvakbonden van de grootste havens in België, Nederland, Frankrijk, Groot Brittannië en Duitsland kwamen gisteren samen in Rotterdam. Ze bespraken hoe ze kunnen omgaan met de uitdagingen waarmee hun leden worden geconfronteerd. Er werd beslist de samenwerking te verhogen en daarvoor werd ter plaatse de North Range Port Unions’ Coordination Board opgericht.
Lees meer
Viking River Cruises
ACV-Transcom en ACV Voeding en Diensten klaagden tijdens een actie vorige week de slechte en onveilige arbeidsomstandigheden aan van de vissers in de Aziatische wateren en werknemers tewerkgesteld in Filipijnse visserijsector.
Lees meer
We tonen onze solidariteit en medeleven aan de familie van de drie overleden havenarbeiders. Veiligheid blijft, net zoals in het verleden, een absolute prioriteit. We eisen dat dit ongeval ernstig onderzocht wordt, dat het overleg hierrond zo snel mogelijk start en dat de nodige conclusies en maatregelen genomen worden.
Lees meer
Crew Andromeda
Het gebeurt wel vaker dat bemanning op een schip een tijd geen loon krijgt. In het ergste geval is er een tekort aan eten en drinkbaar water. Het Maritiem Arbeidsverdrag helpt de situatie van de zeevarenden. Het verdrag zorgt ervoor dat ze hun loon krijgen en dat ze thuis geraken indien het schip door een rederij wordt achtergelaten in een haven. Hoe gaat dat precies in zijn werk? We geven twee voorbeelden uit de praktijk.
Lees meer
Sensibilisering FOD Mob 15/12
Yilport, een Turks bedrijf, baat sinds 1 februari een containerterminal uit in de haven van Oslo. Onze collega's van de Noorse Transportwerkers Federatie (NTF) proberen al enkele weken om met deze nieuwe uitbater een cao voor deze terminal af te sluiten, maar tevergeefs. ACV-Transcom springt daarom zijn Noorse collega's te hulp.
Lees meer