Centrales voeren actie tegen 45-urenweek

Woensdag 13 april voerden verschillende centrales van het ACV actie voor het behoud van de 38-urenweek. De werknemers kregen het met regering Michel al hard te verduren. Nu krijgen ze opnieuw de volle laag: met een 45-urenweek en werkdagen van 9 uur, inlevering van de overurentoeslag, extra flexibiliteit in plaats van jobcreatie, straffen van langdurig zieken. Voor vermogenden zijn er de Panama-voordelen. Voor het ACV is het duidelijk: de rek is eruit! 
Na de harde ingrepen in hun (einde)loopbaan en de aanslag op hun koopkracht krijgen de werknemers opnieuw een slag in het gezicht. Voor ons is de maat vol! Er moet langer gewerkt worden, in moeilijkere omstandigheden, voor minder koopdracht en voor minder pensioen. Werknemers zien hun 38-urenweek afgepakt door minister Peeters. De werkgever zal beslissen wanneer je 45 uur per week moet werken en of je die meeruren wel mág terugnemen. Werknemers zullen minder loon krijgen, omdat werkgevers overuren voortaan betalen als gewone uren. Dit is geen werkbaar werk! De werkgevers daarentegen krijgen opnieuw een mooi cadeau: gratis en automatische flexibiliteit van de 45-urenweek en dagen van 9 uur. 
Voor het ACV is de 38-urenweek niet te koop! Wij voeren daarom actie voor het behoud van de 38-urenweek en voor een correcte toepassing van de overurentoeslag. Pieken in het werkjaar dienen opgevangen te worden door extra mensen aan te werven en niet door goedkope overuren te laten presteren. Er is nood aan werkbare jobs van bij de start tot aan het einde van de loopbaan.