Samen in actie voor een sterke VRT

Op 8 december geeft het VRT-personeel een duidelijk signaal aan de directie, de Vlaamse regering en het publiek! 
Na een zeer lange en bewogen dag zijn de VRT-vakbonden en de directie tot volgende invulling van de stakingsdagen op 8 en 15 december gekomen. 
Wat wilden we bereiken? We wilden als VRT-vakbonden een zeer sterk signaal geven dat de door de Vlaamse regering aan de openbare omroep opgelegde besparingen compleet onrealistisch en ideologisch geïnspireerd zijn. Het lijkt erop dat de politiek gekozen heeft voor een kleine nichezender die vooral ruimte moet bieden voor commerciële initiatieven van de grote mediagroepen. We willen als vakorganisaties een brede en sterke openbare omroep met voldoende mensen en middelen. 
De laatste jaren heeft de VRT al een besparingsoperatie van samengeteld meer dan € 100 mln moeten verwerken. De komende jaren gaan we in totaal een nog groter bedrag moeten inleveren. Dit gaat ten koste van het aanbod en de personeelsbezetting. 
Volgend jaar zouden volgens de VRT-directie meer dan 130 collega’s de VRT moeten verlaten. De VRT-directie wil de besparing dus waarmaken met een belangrijke uitstroom en minder aanbod op radio, TV en online. Ook denkt de VRT-directie er aan om SAC-loonsverhogingen uit te stellen en om te beknibbelen op de zondagsuren. Hier zijn we tegen, daarom roepen we op tot actie. Met dat signaal willen we de VRT-directie duidelijk maken dat de onderhandelingen hierover nog moeten gevoerd worden. We aanvaarden niet dat bepaalde leidinggevenden de besparingspistes als vaststaand en beslist communiceren, en het niet kunnen laten om collega’s te bedreigen. 
We sluiten ons ook aan bij het brede maatschappelijke afwijzing van en het vakbondsprotest tegen de asociale besparingsmaatregelen van de Vlaamse en Federale regeringen. 
Om duidelijk te maken dat het een VRT-staking is hebben we gekozen om actie te voeren op de regionale stakingsdag van Brussel en Brabant op 8 december. Onze boodschap mag niet verloren gaan in het geweld van de nationale staking op 15 december. We gingen uit van een duidelijk zichtbare staking op radio, TV en online. Na moeilijke onderhandelingen hebben we de VRT-directie kunnen overtuigen om dit signaal op antenne en online te geven. Zo zijn er op TV vervang-programma’s , op radio is er continu muziek en online is er een minimumaanbod. Dat gaat gepaard met een duidelijke en regelmatige aankondiging op de drie mediakanalen. Er is bij Ketnet geen live dagproductie, maar verder is er daar een normale programmatie. Op die manier laten we de kinderen en hun ouders niet in de kou staan. Daarnaast is er een beperkt informatieaanbod. Dit beantwoordt in grote lijnen aan het pakket waarover we met de militanten gedebatteerd hebben op het vakbondscomité van 25 november. 
Het recht op staken is dus gevrijwaard. Er is na sterk syndicaal aandringen bij de VRT-directie een akkoord over het niet-opvorderen van VRT-medewerkers, ook niet bij de nieuwsdienst. De oproep voor de nationale staking op 15 december blijft onverkort gelden. 
Nu is het aan ons allemaal, beste leden en militanten, om er voor te zorgen dat de staking van maandag 8 december een groot succes wordt. De Vlaamse regering en onze kijkers, luisteraars en surfers moeten begrijpen dat het met minder financiële middelen niet kan. Laten we samen strijden voor een sterke VRT met genoeg armslag en een mooie toekomst. Geef u op als deelnemer aan de stakersposten. Wij zorgen voor een natje en een droogje.