Cultuur

VRT
We zijn aanbeland in een cruciale fase van het hertewerkstellingstraject bij de uitvoering van het Sociaal Plan 2016-2020. De vakorganisaties hebben reeds in september 2016 hun vrees uitgesproken over de gevolgen van het plan voor de medewerkers van de VRT. De VRT-directie heeft immers in het toekomstplan ‘Fier op de VRT van morgen’ keuzes gemaakt die zware gevolgen hebben voor een aantal functies van VRT-collega’s. De VRT-vakbonden keken van in het begin met argusogen naar het traject dat collega’s met jarenlange ervaring moeten doorlopen indien er in hun functie jobs verdwijnen. Dat zij wellicht een selectie moeten doen voor hun eigen functie, of een nieuwe, vinden we onaanvaardbaar. We kregen dit jammer genoeg niet ongedaan gemaakt.
Lees meer
VRT
ACV VRT is fier op het resultaat van de onderhandelingen over het toekomstplan ‘Fier op de VRT van morgen’. Ondanks een zware opgelegde besparing slaagden ze erin samen met de twee andere vakbonden om de gevolgen voor het personeel te beperken. Op 20 september werd het toekomstplan goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De afgevaardigden van ACV VRT zullen wel de minpunten nauwlettend in de gaten houden.
Lees meer
Het gemeenschappelijk front van de VRT-vakbonden (ACV, ACOD en VSOA) heeft op donderdag 9 oktober het besparingsvoorstel van de directie gehoord. De vakbonden zijn zwaar ontgoocheld. Wij hadden verwacht dat de directie en de Raad van Bestuur in hun plan de openbare omroep beter zouden verdedigen. Hun plan betekent een kaalslag in de programmatie, zowel op radio, televisie en online.
Lees meer