Bereken je inkomensverlies

Update tool: 29 november 2016
De vele besparingen liggen zwaar op de maag. Jongeren, gezinnen, werknemers, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden…, iedereen wordt er door getroffen. De een al een beetje meer dan de ander. Maar het jaarlijks inkomensverlies loopt al snel op van een paar  honderd euro tot ruim 1000 euro
ACV maakte een berekeningstool die op basis van de Vlaamse en federale regeringsmaatregelen - zowel de positieve als de negatieve - de winst of het verlies per jaar berekent op basis van jouw persoonlijk profiel (gezinssituatie, kinderen, werk, uitkering enz.). De maatregelen die zijn aangekondigd voor de periode 2018-2020 worden in deze tool niet opgenomen, omdat hiervoor (nog) geen financiering is voorzien. Check vooral ook even onze alternatieven.

Check een profiel of personaliseer je berekening

Je kan kiezen uit:
  • Een van onderstaande 11 profielen: selecteer het profiel dat het dichtst bij jou en je gezinssituatie aansluit. Zo heb je al direct een idee wat de regeringsmaatregelen je jaarlijks kosten of opleveren. Als je dat wenst kan je in de tool nog parameters aanpassen zodat de berekening helemaal overeenstemt met je persoonlijk profiel.
  • Of je start 'blanco met de berekeningstool' en vult alle parameters zelf in, vertrekkend van je eigen profiel.

Vergelijk jezelf met een van onderstaande profielen...

Luc en Mieke

Luc en Mieke werken beiden voltijds (3.400 euro bruto). Dit loon stemt bij benadering overeen met het gemiddelde loon van een voltijdse werknemer. Ze hebben twee kinderen, Anke (18) en Seppe (16). Ze hebben 1 dieselwagen. Luc is de enige roker in het gezin. 
Jan en Lies
Jan werkt halftijds met de toestemming van de adviseur (900 euro bruto plus 610,26 euro van de mutualiteit), Lies voltijds (2.500 euro bruto). Ze hebben twee kinderen, Lore (14) en Sam (15). Ze hebben 1 dieselwagen. Ze wonen in Tongeren. Jan en Lies roken niet. 
Vanaf 1 juli 2017 zal Jan bovendien - ingevolge de besparingen in de ziekteverzekering - netto jaarlijks 1.029,24 eurominder ontvangen

Roland en Kaat

Roland werkt voltijds (2.500 euro bruto), Kaat voltijds (2.500 euro bruto). Ze hebben twee kinderen, Emma (16) en Thijs (18) die nog allen studeren. Ze hebben 2 dieselwagens en voorzien volgend jaar de wagen van Roland te vervangen. Roland en Kaat roken allebei. 
Doordat ze in 2016 een nieuwe woning kochten zullen ze bovendien ook jaarlijks netto 733,59 euro minder woonbonus ontvangen.

Mark en Sien

Mark werkt voltijds (2.500 euro bruto), Sien is invalide (850 euro bruto). Ze wonen in Oudenaarde en hebben een benzinewagen. Mark en Sien roken niet. 
Bovendien moet Mark vanaf 2017 jaarlijks 360,80 extra betalen om de pendelparking te gebruiken.

Karim en Eva

Karim werkt niet, Eva is werkloos (1.200 euro bruto), maar via PWA doet ze aan voor- en schoolse opvang. Ze hebben twee kinderen, Aicha (8) en Yunus (9). Ze wonen in Mechelen en hebben geen wagen. Karim en Eva roken niet. 
Bovendien zal Eva wellicht vanaf juli 2018 haar bijkomend PWA-inkomen van 1.476 euro per jaar verliezen.

Janek en Veronique

Janek (44) werkt voltijds (2.500 euro bruto) als opvoeder, Veronique (42) werkt niet. Ze hebben twee kinderen, Maria (3) en Ludwik (12). Ze hebben 1 dieselwagen. Janek rookt.
Bovendien zal Janek volgend jaar 6 dagen meer moeten werken.

Franck en Francine

Franck is met pensioen (1.500 euro bruto), Francine ook ( 800 euro bruto). Ze hebben 1 dieselwagen. Franck en Francine roken allebei. 

Nancy

Nancy is invalide (1.435 euro bruto). Ze heeft geen dieselwagen en rookt niet. 

Elena

Elena (18 j) kan in 2017 voltijds beginnen werken aan de nieuwe verminderde jongeren lonen (1.256,18 euro bruto). Ze zal dat jaar ook een dieselwagen kopen. Elena rookt niet.
Mocht de regering de lagere lonen voor jongeren niet ingevoerd hebben, zou Elena 2.175,26 euro per jaar netto meer verdienen. Nu zal Elena in 2017 bovendien ook 157,45 euro netto minder eindejaarspremie ontvangen en 144,86 euro netto minder vakantiegeld ontvangen.
 
Dit lagere loon gedurende de eerste drie jaar van haar loopbaan zal er ook toe leiden dat zij later jaarlijks 95,59 euro minder pensioen zal ontvangen. Ook een eventuele werkloosheid of ziektevergoeding zal beduidend minder zijn. 

De regering belooft nog een correctie …

Fouad en Sarah

Fouad  (° 2/12/’57) met SWT (brugpensioen) (1.500 euro bruto). Sarah (° 3/2/’59) ook (1.300 bruto). Ze wonen in Genk en hebben samen 1 dieselwagen. Fouad rookt.
Bovendien zal de andere berekeningswijze van de SWT-jaren voor het pensioen er toe leiden dat Fouad ongeveer 1.200 euro per jaar minder pensioen zal ontvangen. Voor Sarah zal dit ongeveer 720 euro per jaar minder pensioen zijn.  

Matteo en Lieve

Matteo werkt voltijds (4.000 euro bruto). Lieve werkt ook voltijds (2.500 euro bruto). Ze hebben vijf kinderen: Fabrizio (21), Lorenzo (20), Monique (19), Elke (17) en Bartel (10). Ze hebben samen 2 dieselwagens. Niemand rookt.

Geen profiel?

Graag van nul starten? In dat geval kan je de berekeningstool hier openen en alle parameters naar eigen goeddunken invullen.

Disclaimer

Deze berekeningstool maakt simulaties. Het resultaat is louter indicatief en hangt af van de informatie beschikbaar op het moment van de laatste update van deze toepassing.
Sommige materies evolueren snel, en ondanks alle zorg die we besteden aan het opzet en onderhoud van onze toepassingen, is het niet uit te sluiten dat de gegevens niet meer overeenstemmen met de recentste evoluties. 
Via deze tool probeert het ACV de gevolgen van de regeringsmaatregelen zo goed mogelijk te duiden. We geven een zo volledig mogelijke toelichting bij het gehanteerde rekenmodel. Deze tool is geen wondermiddel om je te helpen bij individuele loopbaankeuzes. Voor de exacte gevolgen daarvan verwijzen wij je graag naar de loopbaandienstverlening in onze ACV dienstencentra.
N.B. Deze tool is gebaseerd op de regeringsmaatregelen zoals deze bij ons bekend waren op  29 november 2016.