Openbare diensten zijn een waardevolle investering

7 oktober
Het gemeenschappelijk front van de openbare sector gaat betogen, op vrijdag 7 oktober om 11 uur, in Waver, de stad van de eerste minister.

Waarom? De nieuwe begrotingsmaatregelen die de regering heeft aangekondigd, zijn verontrustend. Het openbaar ambt valt verder ten prooi aan de sloophamer van de regering. Inderdaad, de personeelskredieten worden ingekrompen, de tewerkstelling vermindert, de werkingsmiddelen nemen een duik van 20%, er zitten nieuwe pensioenmaatregelen aan te komen, overheidsbedrijven dreigen verkocht te worden, er wordt zelfs aan een indexsprong voor de openbare sector gedacht … Dit slikt het personeel van het openbaar ambt niet.

De overheidsvakbonden (administraties, onderwijs en overheidsbedrijven) roepen dan ook op tot een militantenconcentratie in Waver.

We willen daarmee aan de eerste minister duidelijk maken dat de openbare sector geen variabele is om de begroting sluitend te maken wanneer de minister van Financiën met zijn berekeningen heeft geknoeid.

De openbare diensten zijn een waardevolle investering. Ze zijn er elke dag, voor iedere burger.