Sociaal overleg bij Bpost afgebroken

Het is gedaan! Het vertrouwen is geschonden.
Niet verwonderlijk als men ziet hoe de CEO, de Heer Van Gerven, en zijn topmanagement het voltallige personeel van bpost en zijn vertegenwoordigers behandelen.
Hoe men een bedrijf als bpost kan leiden zonder de minste betrokkenheid met het personeel is volkomen onbegrijpelijk.
En toch is dit de keiharde realiteit bij bpost. Herhaaldelijk worden de problemen aangekaart op nationale, regionale en lokale vergaderingen zonder enig echt concreet resultaat. Wel integendeel de problemen worden geminimaliseerd, kapot gerelativeerd, op de lange baan geschoven of simpel weg ontkend.

Quid Welzijn op het werk? Quid people @core? Oplossingen voor de wantoestanden lijken niet in zicht.

Wat mogen we dan wel verwachten van nieuwe toekomstplannen waarin opnieuw zware inspanningen worden gevraagd van het personeel en die daarenboven een duidelijk negatieve invloed zullen hebben op de tewerkstelling en de dienstverlening?

Dit was de laatste druppel voor ACV-CSC-Transcom. Samen met de collega's van het gemeenschappelijk front hebben wij beslist om niet meer deel te nemen aan de onderhandelingen en de vergaderingen met bpost. Op het Paritair Comité van 25 oktober werd in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging ingediend.
Betreft: Algemene stakingsaanzegging in gemeenschappelijk vakbondsfront

Mijnheer de voorzitter,

Met dit schrijven dient het Gemeenschappelijk Vakbondsfront een stakingsaanzegging in met onmiddellijke ingang voor alle BU’s van het bedrijf. Deze stakingsaanzegging is bedoeld om alle acties van ontevredenheid van het personeel te dekken.

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront stelt vast dat het management absolute voorrang geeft aan de aandeelhouders door in alle omstandigheden de 265 miljoen aan dividenden te garanderen! Daartegenover staat er niets voor het personeel van bpost!

Wel integendeel:
- besparingen allerhande, bijna dagelijks worden kantoren en diensten geconfronteerd met een onderbezetting;
- bpost houdt niet op om aanslagen te plegen op de verworvenheden van het personeel;
- steeds weer stellen wij vast dat verloven niet kunnen worden toegekend, tenzij zonder vervanging!

Toch vindt bpost het belangrijker om met grote toekomstplannen uit te pakken in plaats van zich eerst te concentreren op het herstellen van de rust en van het vertrouwen, zodat de burger opnieuw van een kwalitatieve service kan genieten waar het recht op heeft. Het personeel is deze situatie meer dan beu en eist dat bpost grondig van koers verandert.

Daarom dient het Gemeenschappelijk Vakbondsfront een stakingsaanzegging in en zullen wij ten gepaste tijde tot actie overgaan